Miesięczne archiwum: Czerwiec 2018

Wakacyjne życzenia :)

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Nowa Placówka kształcąca Nauczycieli w Świdnicy

Szanowne Koleżanki i Koledzy, na świdnickiej mapie placówek i ośrodków kształcących kadry pedagogiczne pojawił się skupiający w swojej ofercie propozycje kierunków kształcenia dwóch uczelni (linki prowadzące do stron szkół poniżej wpisu) Instytut Studiów Podyplomowych. Zarząd Oddziału ZNP w Świdnicy został … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

XIII Ogólnopolski Rajd Emerytów i Rencistów ZNP w relacji zdjęciowej Kol. Małgorzaty Sposób

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Wspomnienie Kol. Lucyny Malinowskiej o Prezesie Marianie Hirszfeldzie

MARIAN HIRSZFELD (1902-1965) Marian Hirszfeld urodził się 25 listopada 1902 r. w Przemyślanach, mieście powiatowym w województwie tarnopolskim, położonym 46 kilometrów od Lwowa. Po ukończeniu gimnazjum klasycznego we Lwowie studiował najpierw medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego, a potem biologię … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

XIII Ogólnopolski Rajd Emerytów i Rencistów ZNP w relacji Kol. Marianny Irli

Tym razem XIII Ogólnopolski Rajd Emerytów i Rencistów ZNP odbył się w Szklarskiej Porębie, od 15 do 17 czerwca. Przyjechało 286 emerytów z całej Polski, reprezentowali następujące Okręgi ZNP : Kujawsko – Pomorski, Lubelski, Małopolski, Opolski, Wielkopolski i Dolnośląski. Organizatorem … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Temat na czasie :) Urlop nauczyciela w pytaniach i odpowiedziach

Szanowne Koleżanki i Koledzy! W gorącym, przedwakacyjnym okresie pojawiają się w zapytaniach skierowanych do naszego nadzoru prawnego kwestie związane z metodyką wykorzystania urlopu nauczycielskiego oraz jego przewidzianego przepisami prawnymi wymiaru. Poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi wraz z podstawą prawną: 1. … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Choroby zawodowe nauczycieli – definicja i wykaz

DEFINICJA CHOROBY ZAWODOWEJ Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy lub w związku ze sposobem wykonywania pracy. Rozpoznanie choroby jako zawodowej może nastąpić wyłącznie … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

MOBBING – niepożądany gość w szkole – jego znamiona i konsekwencje

ZNAMIONA MOBINGU Zgodnie z Kodeksem pracy – mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

UWAGA Członkowie Sekcji EiR – Nowy wzór wniosku przy funduszu SP Nr 6

Wzór nowego wniosku o udzielenie pomocy sojalnej dla Emerytów i Rencistów zgromadzonych w funduszu przy SP Nr 6 znajduje się w poniższym linku wniosek SP 6

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Urlop dla poratowania zdrowia – składamy wniosek

Nauczyciele, którzy rozważają skorzystanie z urlopu zdrowotnego, muszą złożyć wniosek o jego udzielenie z odpowiednim wyprzedzeniem. Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia może się przeciągnąć, jeżeli dyrektor lub nauczyciel złoży odwołanie od orzeczenia lekarskiego. Sprawdź, kiedy najlepiej wnioskować o urlop … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone