Wspomnienie Kol. Lucyny Malinowskiej o Prezesie Marianie Hirszfeldzie

MARIAN HIRSZFELD
(1902-1965)
Marian Hirszfeld urodził się 25 listopada 1902 r. w Przemyślanach, mieście powiatowym w województwie tarnopolskim, położonym 46 kilometrów od Lwowa. Po ukończeniu gimnazjum klasycznego we Lwowie studiował najpierw medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego, a potem biologię na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Skromny budżet studencki uzupełniał ucząc kilka łat w gimnazjum w Przemyślanach. Następnie
pracował w Przedsiębiorstwie Hodowli Nasion Rolniczych w Kozowie. W *x.
łatach 1939-1946 pracował w szkolnictwie radzieckim pełniąc jednocześnie obowiązki kierownika Rejonowego Ośrodka Pedagogicznego. Był uczestnikiem tajnego nauczania, l lipca 1946 r. przybył na ziemie zachodnie i na stałe związał się z miastem i powiatem świdnickim.
Przez sześć lat. pełnił obowiązki kierownika Szkoły Podstawowej w Kostrzy, a w okresie od 1952 do 1958 r. prowadził, z roczną przerwą, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświatowych w Świdnicy. Przerwa przypadła na pracę na stanowisku inspektora szkolnego w Świdnicy.
Marian Hirszfeld był nieprzerwanie członkiem Oddziału Powiatowego
,—\
ZZNP. W r. 1962 został wybrany na wiceprezesa, a w 1963 r. prezesem Zarządu. Na każdym stanowisku okazał się aktywnym orędownikiem spraw nauczycielskich, przykładnym działaczem ZNP, wiernym kolegą.
Od l września 1953 r. do lipca 1965 r. pełnił funkcję kierownika Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Świdnicy, powstałej l października 1951 r. W ciągu dwunastu lat swojej pracy zorganizował na nowo Bibliotekę, której księgozbiór liczący 900 książek, mieścił się początkowo w jednej dużej szafie bibliotecznej i jednej małej oszklonej, w skromnym lokalu PODK w Wydziale Oświaty przy ul. l Maja 1. Książki wypożyczano codziennie w godzinach popołudniowych, a na ich zakup przeznaczano skromne środki
Związku ZNP i Wydziału Oświaty. Również Pan Hirszfeld przekazał swoje prywatne książki do kierowanej przez siebie Biblioteki.
Marian Hirszfeld, jako nauczyciel z wykształcenia, a bibliotekarz z powołania, propagował wśród nauczycieli nowatorstwo pedagogiczne, upowszechniał nowoczesne metody i formy pracy szkół i nauczycieli, a także szerzył kulturę czytelniczą z pełnym poświęceniem, często kosztem własnego zdrowia.
W r. 1966 Biblioteka została przeniesiona do Domu Kultury Dzieci i Młodzieży przy ul. Lelewela 17. Niestety zmiany tej nie doczekał ówczesny kierownik. Zmarł nagle 20 listopada 1965 r. Został pochowany na cmentarzu przy alei Brzozowej w Świdnicy. Był odznaczony Złotą Odznaką ZNP, Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, Odznaką XV- lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.