Zmiany w Karcie Nauczyciela

26 czerwca 2019 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę zmieniającą Kartę Nauczyciela. Teraz zostanie ona przekazana do podpisu Prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw. Sprawdź, co się zmieni w Karcie Nauczyciela jeszcze w 2019 roku.
Uchwalone zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r.:

w zakresie awansu zawodowego

Skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy;
Powrót do „starego” składu komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego;
Ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu;
Skrócenie okresu przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego;
Rezygnacja z nowej ścieżki dyrektorskiej awansu zawodowego.

w zakresie Oceny pracy
Rezygnacja z:
kryteriów oceny pracy ustalonych w rozporządzeniu,
okresowej oceny pracy,
dokonywania oceny pracy po zakończeniu stażu (powrót do oceny dorobku zawodowego),
wyłączenia okresu ferii z czasu na dokonanie oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu,
4-stopniowej skali oceny pracy (rezygnacja z oceny bardzo dobrej).

w zakresie Wynagrodzenia nauczycieli

Wprowadzenie minimalnej wysokości dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy w wysokości 300 zł;
Wprowadzenie jednorazowego świadczenia dla nauczycieli stażystów odbywających staż w wysokości 1.000 zł.
Odstąpienie od wprowadzenia dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych;

w zakresie Zatrudniania nauczycieli

Umowa dla nauczyciela stażysty na 1 rok szkolny;
Limit czasu trwania umów o pracę na czas określony – 36 miesięcy.

w zakresie Czasu pracy nauczycieli

Organ prowadzący ustali pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wysokości nie wyższej niż 20 godzin;

w zakresie Kar dla nauczycieli

Wykluczenie możliwości ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka;
Wprowadzenie obowiązku zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka;
Z powodu ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne nie będzie mogło zostać umorzone ani także komisja dyscyplinarna nie będzie mogła odmówić wszczęcia postępowania z tej przyczyny;
Wydłużenie okresu ścigania czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

I RAJD Sekcji EiR imienia Józefa Grabka

Oddziałowa Sekcja EiR zaprasza na I Rajd im. Józefa Grabka w sobotę 28 września b.r. wokół Ślęży. Wyjazd o godz. 8.30 z Centrum Przesiadkowego. Koszt uczestnictwa dla członka ZNP 35 zł, dla pozostałych osób 38.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Mamy Wakacje !


Po burzliwym dla społeczności oświatowej roku, pełnym niepewności, emocji i znaków zapytania co do dalszej przyszłości naszego zawodu i kondycji polskiej oświaty nadszedl czas zasłużonego odpoczynku, spokoju i refleksji. W imieniu całego Zarządu Oddziału ZNP w Świdnicy pragnę złożyć wszystkim Koleżankom i Kolegom- Pracownikom placówek oświatowych serdeczne życzenia spokojnego i bezpiecznego wypoczynku, radości ze wspólnie spędzonego letniego czasu w rodzinnym i przyjacielskim gronie.
Aleksandra Szukała-Woźniak
Prezes Oddziału

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Relacja Kol. Marianny Irli z XIV Ogólnopolskiego Rajdu EIR ZNP w Karpaczu

XIV Ogólnopolski Rajd Emerytów i Rencistów ZNP -
Karpacz (16-17-18) czerwiec 2019r.
Po raz czternasty 300 emerytów i rencistów z ZNP spotkało się
w Karpaczu. Reprezentowali Okręgi w Krakowie, Łodzi, Bydgoszczy, Opolu, Głogowie, Wrocławiu. Razem ze swoimi drużynami przyjechali też przewodniczący sekcji emerytów i rencistów ZNP. Zakwaterowani byli
w trzech hotelach, ale większość mieszkała w „Nowej Królowej Karkonoszy”.
Kol. Irena Małkiewicz przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów we Wrocławiu, w imieniu organizatorów powitała gości: min.:Burmistrza Karpacza.
Drugiego dnia,po śniadaniu poszczególne grupy wychodziły razem
z przewodnikami na deklarowane wcześniej trasy.
Trasa I spacerowa : Karpacz, Wilcza Poręba, Dolina Łomnicy, Krucze Skały.
Trasa II: Sanatoryjna, szczyt „Pohulanka”, Skocznia Orlinek, Dziki Wodospad, Tamę nad Łomnicą,Karpatka.
Trasa III: Przejazd autobusem do Karpacza Górnego, Ośrodek „Lubuszanin”, kaplica Świętej Anny, źródełko, Skała „Patelnia”, Przełączka, Płuczki, Tama nad Łomnicą.
Trasa IV: Mały Staw, Samotnia, Karpacz Górny, Świątynia Wang,Schronisko „Samotnia” Strzecha Akademicka, Polana Złotówka, Biały Jar.
Trasa V:została odwołana, ze względu na małą ilość członków.
Trasa autokarowa: Dolina Pałaców i Ogrodów – Bukowiec, Karpniki, Łomnica, Wojanów, Mysłakowice.
Nasza grupa ze Świdnicy realizowała III trasę ze wspaniałym przewodnikiem panem Januszem Perz. W czasie jazdy autobusem poznaliśmy historie Ducha Gór, Kapliczki ufundowanej przez Schaffgotschów na Śnieżce.
Na szlaku żółtym, czerwonym i niebieskim mijaliśmy: Grabowieckie Skałki (Małą i Ostrą), Patelnię – skąd rozciągała się panorama na Góry Izerskie, Śnieżne Kotły, Sosnówkę, Podgórzyn, Zbiornik Wodny. Co chwila dzięki przewodnikowi poznawaliśmy nowe kwiaty i rośliny: wysokie naparstnice, niskie, fioletowe głowianki, jaskry platanolistne, ostrzeżeń 2 barwny, smotrawę, świerzbnicę fioletową, przetacznik, anyżek, 2-listną konwalię, żółty starzec, niecierpek leśny, ziele Świętej Weroniki, biały gwiezdnik, wysoki i żółty jastrzębiec, dzwonek pierzasty, krwawnik.
O czystości lasów świadczyły porosty na drzewach: szarzynki, brody.
Obok Kaplicy Świętej Anny w Sosnówce zbudowanej w kształcie elipsy, na wzór Jerozolimski, było źródełko „miłości „ z bardzo czystą i zimną wodą. Tam odpoczęłyśmy,spróbowałyśmy dobrego kompotu, kawy i ciasta.
Cisza, spokój, śpiew ptaków, rudy kot wylegujący się w słońcu koło gospody w pobliżu kapliczki Świętej Anny , zapach lasu ,szyszek, suszonej
trawy, piękno gór pozostaną w naszych wspomnieniach i licznych zdjęciach.

Notatkę sporządziła kol. Marianna Irla


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

NOWY ZARZĄD ODDZIAŁU ZNP W ŚWIDNICY W KADENCJI 2019-2024

31 maja b.r. w Auli III LO odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza. W pierwszej części zebrania przedstawiono sprawozdania odchodzącego Zarządu oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, która zawnioskowała o udzielenie mu absolutorium, co też jednogłośnie przegłosowano. W trakcie Konferencji z ramienia Okręgu Dolnośląskiego swojego wsparcia udzieliła jego Prezes Kol. Mirosława Chodubska. Po złożeniu podziękowań dotychczasowym członkom Zarządu i uczczeniem minutą ciszy wszystkich zmarłych Członków ZNP w Oddziale Świdnickim rozpoczęto część wyborczą. W pierwszej kolejności wybrano Prezesa Oddziału i została nim kolejny raz Kol. Aleksandra Szukała-Woźniak, zyskując jednogłośne poparcie w głosowaniu. Podobnie jak w kadencji poprzedniej Koleżanka Prezes zadeklarowała, iż nie będzie pobierać z tego tytułu diety funkcyjnej. W następnym punkcie zebrania wybrano skład nowego Zarządu Oddziału ZNP w Świdnicy. Po krótkiej przerwie przeznaczonej na liczenie głosów przez komisję skrutacyjną w kolejnych głosowaniach wyłoniono Członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Okręgową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą, która będzie miała miejsce we Wrocławiu 14 września 2019r. we Wrocławiu.
Po części wyborczej rozpoczęła się dyskusja programowa odnosząca się do działań w przyszłej kadencji 2019-2024, w której zaproponowano nowe priorytety i obszary działania dla świdnickiej struktury ZNP. Zebranie zakończyło się podsumowaniem zebrania i podjęciem stosownych uchwał wyborczych i programowych.
Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy do tej pory pełnili swoją funkcję w dotychczasowym składzie Zarządu Oddziału ZNP w kadencji 2014-2019 składamy serdeczne podziękowania za pełną poświęcenia pracę na rzecz społeczności związkowej i oświatowej naszego miasta, powiatu i kraju.
Członkom Nowego Zarządu Oddziału ZNP i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2019- 2024 składamy życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z realizowanych działań, z pożytkiem dla każdego pracownika świdnickich placówek oświatowych.

Zarząd Oddziału ZNP w Świdnicy:
Prezydium
1. Aleksandra Szukała-Woźniak – Prezes
2. Joanna Szałek – Wiceprezes
3. Alina Jasionowicz – Wiceprezes
4. Marianna Irla
5. Krystyna Kowara – Sekretarz
6. Aleksander Komorowski
7. Edyta Wilk
8. Sylwia Baran
9. Grzegorz Mikołajczyk

Pozostali Członkowie Zarządu:
10. Anna Jarzębicka
11. Urszula Gruszczyńska
12. Ewa Oses
13. Anna Koch
14. Irena Markowiak-Kozicka
15. Jolanta Desput
16. Irena Jabłońska
17. Jadwiga Wróblewska
18. Marta Scheer
19. Kamilla Banaszczyk
20. Tomasz Dyduch

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Relacja zdjęciowa Kol. Małgorzaty Sposób z wycieczki do Arboretum w Wojsławicach i Piernikarni Śląskiej
Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Relacja Kol. Marianny Irli z wycieczki Sekcji EiR do Arborwtum w Wojsławicach i Piernikarni Śląskiej

W sobotę 25 maja 2019 roku grupa emerytów z ZNP ze Świdnicy udała się na wycieczkę. Była piękna, słoneczna pogoda, pachniała zieleń i kwiaty. Czekał na nas duży, wygodny autobus z firmy „Żuk”, z miłym i sympatycznym kierowcą panem Robertem.
Po sprawdzeniu listy obecności, uczestnicy wyjazdu zostali zapoznani z dokładnym programem: spacer po Arboretum w Wojsławicach do 12.40, obiad w restauracji „Austeria Niemczańska” o godzinie 13.00, warsztaty piernikarskie o godzinie 14.00 w Niemczy. Podróż do Arboretum trwała krótko, gdyż Wojsławice leżą 2 km od Niemczy i 50 km od Wrocławia.
Koleżanka Marianna Irla zapoznała wszystkich z historią Wojsławic, utworzeniem parku romantycznego, powstaniem kolekcji narodowych( różaneczników, liliowców, bukszpanów, wrzosów).
Nazwa osady pochodzi od imienia rycerza Wojsława, znanego też jako „rycerz ze złotą ręką”. Był on prawdopodobnie członkiem książęcej załogi w Niemczy. Podanie głosi, że ten mężny rycerz utracił w walkach rękę, a wdzięczny książę ofiarował mu nową całą rękę ze złota. Za zasługi wojenne książę nadał w 1111roku rycerzowi dobra ziemskie położone niedaleko Niemczy.
Najstarsza nazwa wsi „Woislowitz” znana jest już od roku 1366. Majątek w 1517 roku został przekazany wraz z folwarkiem, dwoma ogrodami burmistrzowi Niemczy. Książe brzeski Jerzy II w 1559 roku zostaje nowym właścicielem, nadaje wsi rangę domeny książęcej, buduje z kamienia dwór, zabudowania folwarczne, zakłada dwa nowe ogrody. Od 1811 roku właściciele wsi z rodu von Prittwitz rozpoczynają urządzanie parku romantycznego, aklimatyzują pierwotne drzewa obcego pochodzenia, głównie północno- amerykańskiego. Remont Pałacu i uporządkowanie folwarku dokonał baron Friedrich von Cannitz w 1842 roku. W latach od (1880 – 1946) dobra wojsławickie są w rękach rodu von Oheimb.
Pierwszy z nich Fritz, śląski ziemianin wraz ze swoją żoną Bertą zakłada ogród różanecznikowy. Jak głosi legenda rodzinna Fritz uwielbiał te krzewy. W młodości często chorował, cierpiał na astmę. Rodzice wysyłali go na kuracje do Szwajcarii. Codzienne spacery i wędrówki po górach, któregoś dnia zakończyłyby się tragicznie, gdyby nie gęste zarośla róży alpejskiej(różaneczniku), które zatrzymały młodzieńca spadającego z pionowej skały. Ten wielki pasjonat drzew i ogrodnictwa zgromadził bogate kolekcje roślinne. W 1920 roku miał 4000 krzewów różaneczników, w 300 odmianach. Sprowadzał nowe okazy ze szkółek europejskich, z ogrodów botanicznych, od prywatnych kolekcjonerów. O jego sukcesie zdecydowały też: żyzne gleby, odpowiednia kwasowość ziemi, korzystne warunki makro i mikroklimatyczne, intuicja oraz wiedza ogrodnicza. Fritz von Oheimb podejmował uprawę wielu małoznanych gatunków i odmian . Pierwszy na Śląsku uprawiał w gruncie bez osłon na zimę klonów palmowych. Jego kolekcja w 1924 roku obejmowała 50 okazów. Kilka z nich rośnie do dnia dzisiejszego. Zgromadził 500 odmian piwonii. Jemu zawdzięczamy też: powiększenie terenu ogrodu, wytyczenie alejek, osi widokowych, założenie 4- stopniowej sieci stawów, wybudowanie domku ogrodnika, stworzenie instalacji wodnej.
Był współtwórcą Niemieckiego Towarzystwa Dendrologicznego.
Wojsławice znane były w całej Europie. Przybywało wielu znakomitych gości, których osobiście oprowadzał po swoich kolekcjach. Umiera w 1928 roku mając 78 lat. Zgodnie z jego życzeniem został pochowany w parku. Po jego śmierci majątek przejął jego najstarszy syn Arno, z wykształcenia geolog, kontynuował jego prace do 1946 roku.
Jedna z odmian różanecznika zostaje nazwa imieniem twórcy Arboretum „Von Oheimb Woislowitz”przez hodowcę Seidla.
W czasie wycieczki podziwialiśmy piękne odmiany tych krzewów. Tworzyły one różnokolorowe kobierce. Na tle tych kwiatów wychodziły piękne zdjęcia. Kilkakrotnie w cieniu różaneczników odpoczywaliśmy na ławeczkach.
W sadach czereśniowych (aż 12 ha) kusiły nas dojrzałe owoce, chętnie sięgałyśmy po nie. Nie kwitły jeszcze liliowce. Dekoracyjne były różne odmiany funki, pyszniły się żurawki, serduszka, kosacće, budziszki, goździki, ostróżki, pierisy. Spotykaliśmy niezwykłe drzewa: surmie z długimi strąkami przypominającymi fasole, wiśnie japońskie, kolorowe klony, wierzby japońskie.
Nad stawem była roślina przypominająca nasz rabarbar, którego liście mogą mieć nawet do 2 metrów.
Dotarliśmy do Georetum – muzeum skał i minerałów, które zostało otwarte w 2014 roku. W pobliżu były tereny, które przyłączono do Arboretum w 2005 roku. Na 54 ha powstały już nowe kolekcje kwiatów i roślin. Nie sposób było wszystko zobaczyć, ze względu na olbrzymi obszar. Arboretum oczarowało nas dlatego powrócimy tutaj, aby podziwiać inne rośliny.
W nowoczesnej restauracji w Niemczy podano smaczny obiad. Po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy do Piernikarni Śląskiej w Niemczy.
Pani Karolina zapoznała nas z tradycjami piernikarskimi na Śląsku, a ich korzenie sięgają czasów pogańskich. Zwyczaj wypiekania pierników ma swoje potwierdzenie źródłowe już w 1293 roku w Świdnicy, stanowiąc najstarszą wzmiankę o piernikarstwie w Europie Środkowej.
Początkowo pierniki były spożywane przez cały rok i nierzadko w celach medycznych. Przez wiele lat z uwagi na wysokie ceny przypraw stanowiły wykwintny smakołyk tylko na stolach najbogatszego duchowieństwa, szlachty i mieszczaństwa.
Największy rozkwit piernikarstwa na Śląsku przypada na XVII i XVIII wiek, a jego głównymi ośrodkami były Nysa, Wrocław i Świdnica.
Pani Karolina pokazała nam piękne rzeźbione formy piernikarskie z tego okresu.
Największą frajdą było przygotowanie przypraw, wyrobienie ciasta a następnie pierników. Wykonane przez siebie pierniki były upieczone a następnie każdy mógł zapakować do torebek.
Po zakończeniu warsztatów można było zakupić pierniki pięknie opakowane na prezent.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Badanie ankietowe ZG ZNP

Szanowni Państwo,
Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym na temat zmniejszenia biurokracji w szkole.
Nasza ankieta adresowana jest do nauczycieli. Jej wyniki posłużą do określenia kierunków niezbędnych zmian w systemie oświaty w celu usprawnienia pracy szkoły.
Będziemy zobowiązani za możliwie szybkie udzielenie odpowiedzi na postawione pytania (badanie ankietowe potrwa do końca maja br.).
Z poważaniem
Krzysztof Baszczyński
Wiceprezes ZG ZNP

Link do badania:
https://www.survio.com/survey/d/B8B9I2D7F6L9V1J3S /należy skopiować i otworzyć w nowym oknie/

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

WYCIECZKA DO ARBORETUM W WOJSŁAWICACH Z WARSZTATAMI PIERNIKARSKIMI W NIEMCZY

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Ze względu na liczne prośby powtórzenia warsztatów piernikarskich w Niemczy w Piernikarni Śląskiej informujemy, iż 25 maja organizujemy wycieczkę. Pierwszym jej punktem będzie zwiedzanie Arboretum w Wojsławicach, a następnie przejazd do Niemczy na obiad i warsztaty. Cena zawiera opłaty takie jak: przejazd autokarem, bilety wstępu, obiad, udział w warsztatach i wynosi odpowiednio: dla członków ZNP – 80 zł, dla Sympatyków 90zł
Serdecznie zapraszamy do zapisów!

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Koncert w Narodowym Forum Muzyki ,,MUZYCZNA AUTOBIOGRAFIA” 14 CZERWCA b.r.

Zarząd Oddziału ZNP w Świdnicy
Ma zaszczyt zaprosić 14 czerwca b. r. na koncert
,,Muzyczna autobiografia Zakończenie sezonu artystycznego w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu”
Wykonawcy:
Giancarlo Guerrero – dyrygent
David Fray – fortepian
NFM Filharmonia Wrocławska
Program:
F. Chopin II Koncert fortepianowy f-moll op. 21
G. Mahler VI Symfonia a-moll „Tragiczna”
Odjazd z Centrum Przesiadkowego o godz. 17.15
Cena biletu wraz z przewozem :
dla Członków 55zł, dla Sympatyków 65zł

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone