List ZNP do Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej

Pani

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

W nawiązaniu do maila z 20 lutego 2018 r. dotyczącego spotkania ze związkami zawodowymi w kwestii omówienia m.in. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec przyjętej przez Panią Minister formuły tego spotkania.

W stanowisku przekazanym Pani Minister przez ZNP i Forum Związków Zawodowych 18 stycznia 2018 r. opowiedzieliśmy się za zmianą formuły spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, domagając się rozmów dwustronnych z udziałem wyłącznie strony rządowej i związków zawodowych. Proponowany sposób prowadzenia dialogu przedstawiliśmy również podczas ostatniego spotkania ww. Zespołu. Dlatego nie akceptujemy propozycji oddzielnego spotkania z każdym ze związków zawodowych. Taki sposób porozumiewania się z partnerami społecznymi przeczy zasadom dialogu, prowadzonego zwłaszcza w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Budzi również zaskoczenie planowany temat spotkania dotyczący projektu rozporządzenia płacowego. Termin konsultacji tego aktu prawnego upływa 10 marca br. Niezrozumiała jest więc propozycja rozmowy o nim w trakcie prowadzonych aktualnie konsultacji ze środowiskiem oświatowym.

Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje zwołania wspólnego spotkania ze związkami zawodowymi w celu uzgodnienia regulacji zawartych w projekcie rozporządzenia płacowego, po upływie ustawowego terminu konsultacji z partnerami społecznymi, tj. po 10 marca.

W związku z powyższym Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się zmiany formuły spotkania planowanego w dniu 27 lutego br. Powinno być to wspólne spotkanie strony rządowej ze wszystkimi związkami zawodowymi. Ponadto oczekujemy przedstawienia zagadnień, które dyskutowane będą podczas spotkania w tym dniu, z wyłączeniem zagadnień dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Pochwal się swoim rękodziełem wielkanocnym:)

Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Świdnicy organizuje wystawę ozdób wielkanocnych, która odbędzie się przy okazji Spotkania Wiosennego Emerytów i Rencistów ZNP, 13 kwietnia 2018 roku w „Esperanto”. Wszystkie osoby zainteresowane zaprezentowaniem swoich talentów i hobby prosimy o dostarczenie wykonanych i podpisanych ozdób do Biura Oddziału ZNP przy ul. Wałbrzyskiej 35-37 do 11 kwietnia b.r. Wszystkie eksponaty zostaną zwrócone do swoich autorów .

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

WSPIERAMY KOLEŻANKĘ BEATĘ ŁOTAREWICZ

Drogie Koleżanki i Koledzy! W imieniu całego Zarządu Oddziału ZNP w Świdnicy oraz Prezesów Ognisk ZNP zwracam się z prośbą o pomic dla naszej Koleżanki BEATY ŁOTAREWICZ. Liczy się czas i każda przysłowiowa złotówka!

Na stronie https://skarbonka.alivia.org.pl/beata-lotarewicz
trwa pomoc, cały czas można wpłacać środki finansowe za pośrednictwem skarbonki lub bezpośrednio wpłacać pieniądze na konto, w tytule przelewu należy wpisać numer identyfikacyjny 110737 – gdyż po tym numerze system informatyczny identyfikuje wpłaty. Numer konta do wpłat to: 24 2490 0005 0000 4600 5154 7831

A oto informacja od Beaty, na temat jej nierównych zmagań z chorobą i kosztów z nią związanych:
Od dwóch lat zmagam się z agresywnym rakiem piersi. Zbieram środki na walkę z tą ciężką chorobą….
Witajcie !!!
Mam na imię Beata, 24 czerwca 2018 roku skończę 53 lata. Od 2016 roku cierpię na agresywnego raka piersi, w chwili obecnej z przerzutami do kośćca tzn.: kręgosłupa, bioder, kości udowych, żeber oraz kości czaszki oraz płuc. Od momentu diagnozy przeszłam operację oszczędzającą piersi z całkowitą limfadenektomią pachową prawostronną, chemioterapię i radioterapię. Niestety w moim przypadku w niedługim czasie po operacji nastąpiła wznowa choroby, która rozsiała się właśnie w kościach i do płuc, czemu towarzyszy ból i cierpienie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Aktualnie przyjmuję leki w ramach dalszej chemioterapii oraz leki wzmacniające układ kostny przy jednoczesnym zażywaniu silnych leków przeciwbólowych. Ze względu na specyfikę i przebieg choroby okazało się, że jestem pacjentem o prawie potrójnie ujemnym typie raka w odniesieniu do statusów receptorów: (HER2 -0, receptorów progesteronowych – 0%, receptorów estrogenowych – 5%).
W chwili obecnej, na własny koszt podjęłam próbę weryfikacji materiału pooperacyjnego pod kątem ekspresji receptorów androgenowych, estrogenowych oraz EGFR (HER1). Badania te mogą być elementami dalszej diagnostyki i być pomocne w przypadku oporności na trwającą chemioterapię a także pozwalają lepiej ocenić rokowanie i możliwości leczenia. Mój specyficzny typ nowotworu, w przypadku progresji choroby być może pozwoli na zastosowanie immunoterapii onkologicznej, która może uratować mi życie. Niestety ośrodki oferujące nowoczesną immunoterapię znajdują się za granicą oraz w Polsce, w znacznej odległości od mojego miejsca zamieszkania.
Obecnie zbieram środki na pokrycie kosztów związanych z: zakupem leków wspomagających leczenie onkologiczne, przeciwbólowych oraz na pokrycie kosztów wyjazdów do specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej. Mam już za sobą konsultacje onkologiczne w Otwocku u prof. Cezarego Szczylika oraz Krakowie u prof. Piotra Wysockiego. Dlatego potrzebna jest mi każda pomoc podyktowana Darem Serca. Jestem nauczycielką, pracuję w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy. Od ponad 26 lat zajmuję się pracą i terapią dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w tym ponad 10 lat pracą z dziećmi z autyzmem. Wybrałam ten zawód, bowiem zawsze chciałam pomagać innym zwłaszcza dzieciom. Nigdy nie szczędziłam środków i prywatnego czasu, aby stale podnosić kwalifikacje i doskonalić swój warsztat pracy, tak aby prowadzone przeze mnie zajęcia były zawsze na jak najwyższym poziomie. Miałam jeszcze wiele planów i pomysłów związanych z pracą zawodową, niestety los tak chciał, że teraz sama potrzebuję pomocy i wsparcia w leczeniu i walce z tą ciężką chorobą. Darczyńcom i wszystkim ludziom dobrej woli bardzo dziękuję za wsparcie, każda kwota nawet najmniejsza umożliwi mi dalsze badania i leczenie, które może uratować mi życie.
Pragnę Was poinformować drodzy Darczyńcy, że możecie dokonywać wygodnych wpłat:
• Online za pośrednictwem strony programu SKARBONKA. Tu do wyboru masz szybki przelew online z karty płatniczej, Pay Pal
• W przypadku wpłat poza stroną, (np. przelewem bankowym) proszę darczyńców by wpisywali w tytule przelewu numer identyfikacyjny 110737 – gdyż po tym numerze system informatyczny identyfikuje wpłaty. Numer konta do wpłat to: 24 2490 0005 0000 4600 5154 7831
Pozdrawiam Beata Łotarewicz.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

KONKURS FOTOGRAFICZNY ,,EMERYT W MIEŚCIE”

Konkurs Fotograficzny „Emeryt w mieście”.

Celem konkursu fotograficznego „Emeryt w mieście” jest propagowanie i przyjemne spędzanie wolnego czasu z aparatem przez emerytów i rencistów.

Regulamin Konkursu:

1. Zdjęcia konkursowe mogą być czarno-białe lub kolorowe o wymiarach 15 x 10 cm.
2. Temat pracy może być dowolny, związany z życiem emerytów i rencistów w mieście.
3. Na konkurs należy wysłać 2 zdjęcia.
4. Na odwrocie każdego zdjęcia należy napisać:
◦ imię i nazwisko
◦ adres zamieszkania
◦ telefon kontaktowy
5. Zdjęcia należy dostarczyć do 30 czerwca 2018 roku, na adres Oddziału ZNP
w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 35-37.
6. Za zdobycie I, II lub III miejsca autorzy otrzymają dyplomy i drobne upominki.
7. Zdjęcia konkursowe nie będą zwracane.
8. Komisja Konkursowa powołana przez prezesa Zarządu Oddziału ZNP oceni nadesłane prace i ogłosi wyniki konkursu. Wyniki konkursu będą umieszczone
na tablicy ogłoszeniowej. Laureaci I, II i III miejsca będą poinformowani telefonicznie.
9. Komisja Konkursowa może zmienić punkty regulaminu konkursu oraz system przyznawania miejsc.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Wycieczka do Zamku w Mosznej i polskiego Carcassonne czyli Paczkowa 17 marca b.r.


Zapraszamy na wycieczkę do Zamku w Mosznej oraz polskiego Carcassonne czyli Paczkowa.Wyjazd o 9.00 rano z przed Dworca PKP w Świdnicy, powrót w godzinach wieczornych.Cena wynosi 135 zł dla członków ZNP oraz dzieci i młodzież do lat 18, 150 zł dla pozostałych osób. Cena obejmuje przejazd, bilety wstępu, usługi przewodnickie oraz obiad. Serdecznie zapraszamy do zapisów!

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

ZAPRASZAMY NA SPEKTAKL

Zapraszamy na spektakl Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu ,,Sienkiewicz Superstar” 24 lutego o godz.19.00, odjazd z przed Dworca PKP w Świdnicy o godz.18.00. Cena biletu 30zł dla członków ZNP i 35 zł dla pozostałych osób. Odjazd z przed Dworca PKP w Świdnicy o godz.18.00. Zapisy do 18 lutego.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Koncert Kolęd w Auli I LO w Świdnicy

Informujemy i w imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy10 stycznia /środa/ na ,,Koncert Kolęd” w auli I LO w Świdnicy przy ul. Pionierów o godz.16.00. Wystąpią: Chór SP Nr 8 „Libro di muzica” dyrygent Kamilla Banaszczyk, Integracyjny Zespol Imstrumentalny ” Canto” z SP Nr 8 z Jeleniej Góry pod kierunkiem dyrygent Anny Szewczuk, ponadto swoje talenty zaprezentują Soliści z obydwu szkol, klasowe zespoły flażoletowe i wokalne z SP Nr 8 ze Świdnicy. Akompaniament zapewni Jakub Moneta.
Koncert realizowany jest w ramach projektu miedzyszkolny „Artystyczna integracja Ósemek”.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Szykujemy się do XIII Rajdu EiR ZNP- zapraszamy do zapisów

REGULAMIN XIII OGÓNOPOLSKIEGO RAJDU EMERYTÓW I RENCISTÓW ZNP

1. Charakterystyka imprezy: • Impreza ma charakter rekreacyjny i integracyjny, w której mogą uczestniczyć emerytowani pracownicy oświaty – członkowie ZNP, • Celem imprezy jest popularyzowanie w skali kraju środowiska, regionu i miejscowości, w której odbywa się Rajd, • Organizator: Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP, Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP: Kol. Irena Małkiewicz – przewodnicząca Okręgowej S E i R (tel. 691 716 483), Kol.Kol. Anna Chamuczyńska, Jolanta Sałek, Stanisław Wymazała – członkowie Zarządu OSEiR • Miejsce: Szklarska Poręba – DW Królowa Karkonoszy, ul. Słowackiego 11a
2. Program Rajdu: 15 czerwca 2018 r. – pierwszy dzień Rajdu – godz. 12.00 – 14.00 przyjazd uczestników i zameldowanie – do godz. 14.30 – rejestracja i przydział zakwaterowania, – o godz. 15.30 zbiórka uczestników Rajdu na placu przed Królową Karkonoszy, powitanie, uroczyste otwarcie Rajdu i przedstawienie programu na wszystkie dni, – indywidualne zwiedzanie Szklarskiej Poręby, – godz. 19.00 – obiadokolacja ( w miejscu zakwaterowania ).

16 czerwca 2018 r.– drugi dzień Rajdu – godz. 8.00 – 8.30 – śniadanie – godz. 8.45 – 9.30 – wymarsz drużyn na trasy:

TRASA 1. Biała Dolina (czarny szlak), Huta (czerwony szlak),Wodospad Kamieńczyka, Krucze Skały, Kościół św. Maksymiliana Kolbe, Skwer Jana Pawła II, niebieskim szlakiem do mety. [7 km, 300 m podejść] TRASA 2. Przez całą Szklarską szlakiem niebieskim – kolejno: Esplanada, kościół Bożego Ciała, Sowiniec, Złoty Widok, Chybotek, Orla Skała, „Lipa Sądowa”; dalej szlakiem czarnym do stacji PKP Szklarska Dolna – skąd pociągiem do Szklarskiej Górnej. [ 7 km, 200 m podejść ] TRASA 3. Dojazd pociągiem (g.9.37) ze stacji Szklarska Górna do Szk.Por.Dolna, dalej pieszo: szlakiem żółtym, czarnym i później czerwonym. Sztolnie d. kopalni pirytów, Zakręt Śmierci, Podgórze, Hutnicza Górka i Białe Skały. Stąd bez szlaku do mety. [ 6 km, 350 m podejść ] TRASA 4. Dowóz autokarem (ok. 5 km ) do parkingu przy Wodospadzie Szklarki. Przejście przez Enklawę K P N (bilet 5.00 zł), Schronisko „Kochanówka”, Starą Chatę Walońską, Czerwoną Jamę i dalej Doliną Kamiennej przez centrum Szklarskiej Górnej do mety. [ 6 km, 300 m podejść ] TRASA 5. Dowóz autokarem do Zakrętu Śmierci i dalej pieszo: szlakiem żółtym przez Czarną Górę do Schroniska na Wysokim Kamieniu (1058 m). Potem szlakiem czerwonym przez Hutniczą Górkę do Białych Skał i do mety. [ 7 km, 350 m podejść ] TRASA 6. Dowóz autokarem pod dolną stację wyciągu na Szrenicę. Wjazd kolejką po zakupieniu biletów (30 zł/os). Przy przesiadce zakup biletu wstępu do K P N (5.00 zł/os. ). Dalej zielonym szlakiem do Schroniska pod Łabskim Szczytem, żółtym w dół do centrum Szklarskiej Górnej i do mety. [10 km, tylko 100 m podejść, ale trasa górska wymagająca odpowiedniego ekwipunku]
Po powrocie z tras: – o godz. 18.30 – obiadokolacja, – o godz. 20.00 – spotkanie uczestników Rajdu w sali DW przy muzyce i poczęstunku.

17 czerwca 2018 r. – trzeci dzień Rajdu

- godz. 8.30 – 9.00 – śniadanie, – godz. 9.30 – spotkanie wszystkich uczestników Rajdu w sali DW Królowa Karkonoszy – występy artystyczne drużyn (po wcześniejszym zgłoszeniu do organizatorów), – wręczenie dyplomów uczestnictwa, pucharów i upominków, – wspólne śpiewanie. – ok. godz. 11.30 uroczyste zakończenie XIII Rajdu.

3. Uczestnictwo w Rajdzie Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA (wybór trasy jest obowiązkowy!) wraz z potwierdzeniem przelewu na adres: Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP, ul. Nauczycielska 2, 50-381 Wrocław w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2018. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trasy wybranej przez uczestnika. Koszt uczestnictwa w Rajdzie wynosi 200 zł (dwieście zł) Wpłaty należy dokonać na konto Zarządu Okręgu Dolnośląskiego ZNP, ul. Nauczycielska 2, 50-381 Wrocław BANK PKO SA 43 1240 6814 1111 0000 4938 4790 UWAGA – zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto uczestnik Rajdu ponosi koszty dojazdu do Szklarskiej Poręby i powrotu do miejsca zamieszkania.
4. Uczestników Rajdu obowiązuje: ▪ Stosowanie się do poleceń, nakazów i zakazów wydawanych przez Komandora Rajdu oraz przewodników poszczególnych drużyn na szlakach rajdowych. ▪ Posiadanie dokumentu tożsamości i Europejskiej Karty Ubezpieczenie Zdrowotnego. ▪ Przestrzeganie ustalonego porządku dot. realizacji programu Rajdu. ▪ Dyscyplina na trasach rajdowych: przestrzeganie zasad ustalonych przez przewodników, poruszanie się tylko po szlaku, poszanowanie przyrody. ▪ Zgłaszanie bezzwłocznie wszelkich niedyspozycji zdrowotnych i wypadków komandorowi Rajdu. Zarząd Okręgu zwraca się z prośbą do Zarządów Oddziałów o częściowe refundowanie kosztów udziału w Rajdzie. Koszty ponoszone przez Okręg Dolnośląski ZNP (przy uwzględnieniu wpłat uczestników i dotacji z ZS ZNP): • zakwaterowanie • 2 śniadania, 2 obiadokolacje (w tym jedna uroczysta) • opłata przewodników • upominki, nagrody i puchary • ubezpieczenie uczestników Rajdu • opłata klimatyczna • dyplomy, znaczki okolicznościowe
U W A G A – ze względu na zakwaterowanie prosi się Oddziały ZNP o wcześniejsze informowanie organizatorów o zmianach osobowych w składzie drużyn (mężczyzna-kobieta). Organizatorzy proszą również o zaakcentowanie przynależności uczestników do danej drużyny: znaczki, logo ZNP, części garderoby z nazwą Oddziału ZNP itp.

Ze związkowym pozdrowieniem

Irena Małkiewicz

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

PROPOZYCJE WYPOCZYNKU OKRĘGOWEJ SEKCJI EiR


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

GALOWY KONCERT SYLWESTROWY – WIESŁAW OCHMAN I JEGO PRZYJACIELE 30.12.2017r.


Zarząd Oddziału ZNP zaprasza na
GALOWY KONCERT SYLWESTROWY – WIESŁAW OCHMAN I JEGO PRZYJACIELE

miejsce: Centrum Aktywnego Wypoczynku „AQUA ZDRÓJ”, Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6

godz.18:00 30.12.2017 r., wyjazd ze Świdnicy o 16.45
bilety w cenie: 85zł dla członków ZNP i 100 zł dla pozostałych osób
Zapisy przyjmujemy do 12 grudnia b.r.

dyrygent: Bartosz Żurakowski
soliści:

Wiesław Ochman – tenor, gospodarz wieczoru

Aleksandra Stokłosa – sopran

Renata Dobosz – mezzosopran

Maciej Komandera – tenor

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone