Warsztaty piernikarskie, Frankenstein i Marianna Orańska

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

NASZ SUKCES: Wycofanie regulaminów oceny pracy nauczycieli!

Po długich negocjacjach Minister Edukacji Narodowej przychyliła się do postulatów ZNP dotyczących konieczności wycofania z systemu prawnego regulaminów oceny pracy nauczycieli.

Z inicjatywy ZNP, 14 listopada w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie poświęcone ocenie pracy nauczycieli, z udziałem minister edukacji Anny Zalewskiej i przedstawicieli oświatowych związków zawodowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, podczas jutrzejszego posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, poprze zmianę postulowaną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wykreślenia z ustawy Karta Nauczyciela zapisów dotyczących ustalania regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli.

Przyjęcie tej poprawki przez Sejm oznacza znaczący krok w odbiurokratyzowaniu procedury dokonywania oceny pracy nauczycieli.

Podczas dzisiejszego spotkania, ZNP zgłosił również postulat dokonania głębszych zmian w obowiązującym od 1 września 2018 r. systemie oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Nasza Niepodległa ! – świdnickie Obchody 100 lecia Odzyskania Niepodległości

Niedziela 11 listopada była punktem kulminacyjnym obchodów Święta Niepodległości, o godz. 10.00 rano w Świdnickiej Katedrze odbyła się Msza Święta za Ojczyznę, potem nastąpił przemarsz wszystkich przedstawicieli organizacji i środowisk pod Pomnik Zwycięstwa na Placu Grunwaldzkim, gdzie odbyło się złożenie kwiatów, część artystyczna a o godz. 12.00 wszyscy obecni Świdniczanie odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Liczni przedstawiciele naszego Oddziału uczestniczyli w całodniowym przebiegu uroczystości.Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

OŁOMUNIEC w jesiennej oprawie

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

JÓZEF PIŁSUDSKI – członek honorowy Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych

„[…] stanęliście Sz. Panowie i Sz. Panie do pracy w odrodzonej Polsce, do pracy odrodzenia serc, które w niewoli plugawiły i w niewoli nieraz nikczemniały. Odradzać dusze ludzkie, zmieniać człowieka, zrobić go lepszym, zrobić go potężniejszym i silniejszym, to jest Wasze zadanie. Obok pracy wojskowej, która byt nasz utrwaliła, utrwaliła swą krwią jesteście tymi, którzy w prawdziwem odrodzeniu Polski i odrodzeniu człowieka polskiego macie największe prawo do zasługi. Życie Wasze płynęło z tej samej ciężkiej pracy w jakiej płynęło Życie żołnierskie. Życzyć Wam jedynie mogę, dziękując za przyjęcie, abyście w tej pracy mieli szczęście i powodzenie, aby te dzieci, które przez Wasze nauczycielskie ręce przechodzą o Was tak serdecznie wspominały jak chcecie łaskawie o mnie i pracy mojej wspominać […]”

Józef Piłsudski Członek Honorowy
Związku Nauczycielstwa Polskiego
11 listopada 2018 roku czcimy pamięć nauczycieli i nauczycielek, którzy 100 lat temu budowali niepodległą Ojczyznę, krzewiąc i przekazując kolejnym pokoleniom polską tożsamość, kulturę i historię. To dzięki nim jesteśmy dzisiaj dumnymi Polakami i dumnymi Polkami!

Związek Nauczycielstwa Polskiego, który narodził się w 1905 roku, od początku walczył o wolną Polskę. Wkład nauczycieli w odzyskanie przez Polskę niepodległości jest nie do przecenienia! To oni budowali naszą Ojczyznę, tworzyli nowy system edukacji i kształcili kolejne pokolenia!

Historia ZNP powinna być dla członków Związków źródłem dumy. Związek powstał 113 lat temu jako konspiracja niepodległościowa, której celem było wywalczenie polskiej szkoły, uczącej w języku ojczystym.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wyrósł z niezgody na ucisk zaborców, z walki o dobrą, polską szkołę, powszechną i bezpłatną. Związek wyrósł z marzeń o niepodległym, sprawiedliwym i demokratycznym państwie. Nie byłoby Związku, gdyby nie wielka odwaga i nieugięta wola jego założycieli!

Nasze korzenie są dziś dla nas drogowskazem, stanowią zobowiązanie dla nas, członków dzisiejszego Związku Nauczycielstwa Polskiego. To jest także zobowiązanie do tego, by dziś walczyć, upominać się o dobrą, demokratyczną i egalitarną polską szkołę publiczną. I by walczyć także o silne, praworządne, demokratyczne państwo polskie.

Dziś, gdy niepodległa Polska obchodzi setne urodziny, nikt nie cieszy się z tego powodu bardziej od nas. Nasz Związek był przy narodzinach niepodległej Polski, my, nauczyciele podziwialiśmy jej wspaniały rozkwit, towarzyszyliśmy w chwilach upadku i wspieraliśmy, gdy się odradzała. Z drugiej strony, gdy kierujący losami Polski nie wypełniali swoich obowiązków, szkodzili polskiej szkole, upominaliśmy się o dobrą edukację, protestowaliśmy, strajkowaliśmy. Tym, co zawsze wyróżniało ZNP, był głęboki patriotyzm.

Naszą siłą jest nasza przeszłość, nasza tradycja, bohaterstwo i odwaga naszych koleżanek i kolegów. Związek nie miałby takiego wspaniałego dorobku, gdyby nie zrzeszał ludzi odważanych, niepokornych gotowych do poświęceń i ciężkiej pracy, przywiązanych do wartości, które legły u podstaw naszej organizacji.

Szkoła wolna, demokratyczna, dostępna dla wszystkich dzieci, szkoła publiczna, która dobrze kształci – to jest idea edukacji, która towarzyszyła naszym kolegom i koleżankom przez dziesięciolecia. Ta idea, ten nakaz obrony dobrej polskiej szkoły, jest nam – związkowcom – dzisiaj szczególnie bliski.
cyt. Za Szkice z Dziejów Związku
Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1939

W roku obchodów 100- lecia Niepodległej Ojczyzny wspominamy Jej Ojców, zwłaszcza Józefa Piłsudskiego, członka honorowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Godność tę Marszałek otrzymał od Związku, poprzednika ZNP, w 1921 r. Naczelnik wielokrotnie pojawiał się na łamach przedwojennego Głosu Nauczycielskiego…Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

NAUCZYCIEL NA MEDAL – głosujemy !!!!!!!!!!

Kochani !
Jak co roku Gazeta Wrocławska ogłasza plebiscyt ,,NAUCZYCIEL NA MEDAL”. Wśród nominowanych ku naszej wielkiej radości znalazły się nasze Związkowe Dziewczyny, zachęcam gorąco do głosowania na / jeżeli linki nie otwierają się, to należy je skopiować i otworzyć w odrębnym oknie/:

https://gazetawroclawska.pl/p/kandydaci/nauczyciel-na-medal%2C1001197/?groupId=16543

-w kategorii szkół podstawowych :
Małgorzatę Kozakow
Jolantę Iwanio

https://gazetawroclawska.pl/p/kandydaci/nauczyciel-na-medal%2C1002161/?groupId=16799

- w kategorii szkół ponadpodstawowych :

- Joannę Szałek
-Agatę Wójcik

Dużym wyróżnieniem dla każdego nauczyciela jest już samo znalezienie się w takim plebiscycie. Fakt ten bez wątpienia jest miłym wydarzeniem w przebiegu kariery zawodowej. Pomóżmy naszym Koleżankom w uzyskaniu tytułu ,,Nauczyciela na medal” wysyłając sms /należy wejść w odpowiedni link i kliknąć w okienko ,,głosuj” oraz wybrać metodę zapłacenia poprzez klik lub sms -koszt około 2,46 z VAT/. To przecież zaszczyt dla naszej rodziny związkowej i powód do satysfakcji ;) Namawiam gorąco do wsparcia naszych Kandydatek na facebooku! Warto również nagłośnić akcję na Librusie i Vulcanie.
Z góry dziękujemy!

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Dzień Edukacji Narodowej- życzenia

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Wycieczka do Ołomuńca – 3 listopada b.r.


Zarząd Oddziału ZNP w Świdnicy
ma zaszczyt zaprosić
3 listopada b.r..
wszystkie Koleżanki i Kolegów oraz Sympatyków
do udziału w Wycieczce do Ołomuńca, historycznej stolicy Moraw
Program wycieczki: przyjazd do Olomuńca ok. godz. 10.00. Zobaczymy tutaj rozległe renesansowo – barokowe Stare Miasto, które jest drugim, po centrum Pragi, największym zespołem zabytkowym
w Czechach. M. in obejrzymy imponującą katedrę św. Wacława z mauzoleum biskupów ołomunieckich oraz z drugą pod względem wysokości wieżą (102 m) w Czechach, kościół Najświętszej Marii Panny Śnieżnej, Rynek Dolny, Rynek Górny, a tutaj największa w Czechach barokowa grupa figuralna – Kolumna Trójcy Przenajświętszej – wpisana na listę UNESCO, oraz gotycko renesansowy ratusz z Orlojem (podobnym do praskiego). Istnieje możliwość wejścia na wieżę ratusza jako widokową, następnie kościół św. Maurycego, również z wieżą widokową.
Po odwiedzinach Olomuńca – przejazd na Świętą Górkę (Svaty Kopecek) – barokowy ośrodek ruchu pielgrzymkowego z bazyliką Nawiedzenia Marii Panny.
Obiad w trakcie zwiedzania.
Cena wraz z transportem, ubezpieczeniem, usługami przewodnickimi , obiadem:
150zł dla członków ZNP/oraz dzieci i młodzieży do lat 18/
160 zł dla pozostałych osób
Odjazd autokarem 3 listopada b.r. z przed Dworca PKP w Świdnicy o 6.30. Zapisy przyjmuje do dnia 23 października b.r. Biuro Oddziału ZNP w Świdnicy , codziennie od 8.00 do 14.00 lub pod nr tel. 74 8 52 29 45
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Musical ,,BLASZANY BĘBENEK” w Teatrze Capitol 30 listopada b.r.

Zarząd Oddziału ZNP w Świdnicy
ma zaszczyt zaprosić 30 listopada b.r.
wszystkie Koleżanki i Kolegów oraz Sympatyków
do udziału w musicalu
Teatru CAPITOL
,,Blaszany bębenek”
Cena wraz z transportem: 80zł dla członków ZNP, 90 zł dla pozostałych osób
Odjazd autokarem 30 listopada b.r. z przed Dworca PKP w Świdnicy o 16.45
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Ważny Komunikat ZNP


Działania ZNP mające na celu realizację postulatów zgłoszonych podczas ogólnopolskiej manifestacji 22 września 2018 r. w Warszawie

Walczymy o dobrą edukację, dobre warunki nauki i pracy w szkołach i przedszkolach, a przede wszystkim o wyższe płace. Obecnie niskie pensje są przyczyną braku nauczycieli w wielu miastach, wpływają na obniżenie prestiżu tego zawodu i są zagrożeniem dla jakości edukacji w Polsce.

Nie godzimy się na niskie zarobki nauczycieli i pracowników niepedagogicznych! Domagamy się wzrostu płac na poziomie 1000 zł!

Wiemy z doświadczenia, że duże cele realizuje się małymi krokami. Zdajemy sobie sprawę, że także teraz czeka nas długa droga. Aby zrealizować nasze cele wspólnie musimy:

wykorzystać bieżącą sytuację,
budować społeczne poparcie dla naszych postulatów,
działać na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym,
stworzyć szeroką koalicję na rzecz zwiększenia nakładów na edukację oraz na płace nauczycieli.

Zaraz po wielotysięcznej manifestacji w Warszawie ZNP:

wystosował list do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o pilne spotkanie, w którym zwraca uwagę, że „skromne zarobki połączone z ogromną odpowiedzialnością już dziś zniechęcają absolwentów uczelni do podjęcia pracy w oświacie”;
zaprosił przedstawicieli oświatowej “Solidarności” i Forum Związków Zawodowych na spotkanie dotyczące wypracowania wspólnej strategii walki o podwyżki;
zapytał ogólnopolskie komitety wyborcze, czy zamierzają zwiększyć nauczycielskie wynagrodzenia. Związek wystosował pisma do wszystkich 10 komitetów wyborczych z pytaniem, czy ich program na wybory samorządowe 2018 r. przewiduje podwyższenie nauczycielskich wynagrodzeń, a jeżeli tak, to do jakiego poziomu. Samorządy mają taką możliwość. Zgodnie z art. 30 ust. 10 i 10a Karty Nauczyciela, stawki minimalnego wynagrodzenia nauczycieli mogą być podwyższane przez rady gmin, rady powiatów oraz sejmiki województw. Z takim samym pytaniem poszczególne Oddziały ZNP mogą zwracać się do lokalnych komitetów;
zainicjował dyskusję z udziałem minister edukacji na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w latach 2019 – 2020 na posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się 10 października.

Naszą siłą jest osobiste zaangażowanie członków Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Nie poddajemy się, bo walczymy o nadrzędne wartości, które wyznaczają kierunki naszego działania i nasze cele!

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone