Życzenia Wielkanocne

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Podziękowania od Koleżanki Beaty

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

,,Dla Beaty” – działamy w dalszym ciągu :) Akcja w SP Nr 315 i 105

W Szkole Podstawowej Nr 315 im. Jana Pawła II pod hasłem: ,,ZBIERAMY POMAGAMY” odbyła się z inicjatywy Ogniska ZNP pod przewodnictwem Prezes Adrianny Kokoszki zbiórka środków na leczenie Beaty Łotarewicz. I tutaj tym razem postawiono na wypiek wspaniałych ciast przez nauczycieli szkoły i ich sprzedaż na przerwach na rzecz naszej Koleżanki w celu wsparcia jej zmagań z ciężką chorobą nowotworową. Każda tego typu inicjatywa ma na celu nie tylko pomoc finansową, ale również propagowanie idei jedności i ofiarowania nadziei każdej potrzebującej osobie.
Do pomocy Kol. Beacie przyłączyła się również Szkoła Podstawowa nr 105 organizując z inicjatywy Kol. Jolanty Antos -Prezes Ogniska ZNP zbiórkę pieniędzy na wyżej wspomniany cel.
Poniżej relacja zdjęciowa ze szkoły Nr 315 w ŚwidnicyOpublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Torebkowy Dzień Kobiet w ,,MECHANIKU” czyli c.d. o pomocy naszej Koleżance

Na znakomitą formę świętowania 8 marca w swojej szkole macierzystej czyli Zespole Szkół Mechanicznych, która przełożyła się jednocześnie na działanie charytatywne wpadł Kol. Aleksander Komorowski -Prezes Ogniska ZNP w ZSM, który zmobilizował wszystkich Panów pracujących w placówce do zakupu 39 Koleżankom z okazji Święta Kobiet toreb uszytych przez Kol. Marysię Falender i Kol. Agnieszkę Brzegową z Zespołu Szkół Specjalnych. Środki z zakupu toreb zostały przekazane na rzecz wsparcia leczenia Beaty, a sama akcja na tyle otworzyła ludzkie serca, że poszczególne osoby zadeklarowały indywidualne wpłaty na ten cel, a inne zgłosiły swój akces do szycia toreb.Gratulujemy pomysłu i dziękujemy Koledze Olkowi za prężne przygotowanie i przeprowadzenie akcji!


Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Kobiety dla Kobiety- Pomoc dla Beaty w świdnickich szkołach


Szanowne Koleżanki i Koledzy! W dniu 8 marca , w którym zwyczajowo my Kobiety obchodzimy swoje święto w kilku świdnickich placówkach nasze związkowe Koleżanki zorganizowały zgodnie z apelem Zarządu Oddziału akcje charytatywne na rzecz Koleżanki Beaty Łotarewicz. Najszybciej zareagowało Ognisko ZNP w III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy, gdzie 6 Nauczycielek pod wodzą Prezes Ogniska Kol. Joanny Szałek w osobach Koleżanek:Magdy Lasockiej, Joanny Adamskiej,Agnieszki Guziak, Aleksandry Zelek, Edyty Wilk i Agnieszki Polak upiekło własnoręcznie 8 pysznych ciast. Na przerwach młodzież z klas IIa i IIc kroiła i sprzedawała słodkości w pakietach z kawą lub herbatą w cenie 5 zł. Stoisko cukiernicze oblegane było nieustannie i jak podkreślali Konsumenci- Uczniowie i Pracownicy Szkoły- ciasta smakowały przednio. Dodatkowo fakt, iż każdy kupiony kawałek ,,wyszedł” z pod ręki Nauczycielek III LO i był przyczynkiem do pomocy Naszej Koleżance Beacie – potęgował wrażenia smakowe :) Oprócz ciast sprzedawane były piękne torby uszyte na rzecz pomocy Beacie przez inne nasze Koleżanki związkowe z Zespołu Szkół Specjalnych: Marysię Falender i Agnieszkę Brzegową. W Szkole Podstawowej Nr 8 Kol. Prezes Ogniska Małgorzata Madziała poruszyła również serca Koleżanek i przygotowała Koszyk Dobroci , wielu Pracowników SP Nr 8 zadeklarowało wpłaty na rzecz Kol. Beaty przez internet, a inne osoby wpłacały pieniądze bezpośrednio organizatorkom akcji. W SP 4 od tygodnia z inicjatywy Kol.Małgorzaty Kapłon trwa zbiórka pieniążków na Koleżankę Beatę. Wszyscy pracownicy szkoły włączyli się we wspomniane działania. Akcja zakończy się w piatek.

Oczywiście tego typu wydarzenia miały miejsce w innych placówkach, w miarę nadsyłania do nas zdjęć i informacji z poszczególnych ognisk-będziemy uaktualniać naszą relację.

Wszystkim zaangażowanym Koleżankom, Pracownikom Pedagogicznym i Niepedagogicznym w imieniu całej społeczności ZNP w Świdnicy składamy wyrazy wdzięczności i szacunku za podjęcie całego spektrum działań na rzecz wsparcia leczenia Beaty Łotarewicz.
Zarząd Oddziału ZNP w Świdnicy

Poniżej mała foto-relacja z III LO oraz SP Nr 8. ukazująca niezwykłą atmosferę dzisiejszego dnia:


Koszyk Dobra ze SP Nr 8

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Życzenia z okazji 8 marca

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

WYCIECZKA DO LWOWA


Zarząd Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Świdnicy
zaprasza Wszystkie Koleżanki i Kolegów oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w wycieczce do Lwowa
PROGRAM WYCIECZKI:
I DZIEŃ – 28 kwietnia
Godz. 1.00 – wyjazd ze Świdnicy, przejazd do Lwowa. Zwiedzanie z przewodnikiem Cmentarza Łyczakowskiego, Cmentarza Orląt Lwowskich, Kopca Unii Lubelskiej /Wysoki Zamek, z którego roztacza się panorama miasta/
Zakwaterowanie w Hotelu, Obiadokolacja, Czas wolny, nocleg
II DZIEŃ – 29 kwietnia
Godz. 8.00 – śniadanie
Zwiedzanie Lwowa: Sobór archikatedralny Św.Jura, Ratusz Lwowski, Rynek, Katedra Łacińska, Kaplica Boimów, Wieża Prochowa, Wały Hetmańskie, Prospekt Swobody, kwartał ormiański, Katedra Ormiańska, Pomnik Adama Mickiewicza, Podwórko Włoskie, Apteka -Muzeum, Dzielnica Ormiańska, Dzielnica Żydowska, Klasztor Bernardynów
Obiadokolacja i wieczorem Koncert w Operze Lwowskiej
III DZIEŃ 30 kwietnia:
Śniadanie. Wyjazd do domu. Obiad, w drodze powrotnej istnieje możliwość zwiedzenia zamku w Łańcucie – cena biletu ok. 20 zł (nie wliczono w koszt oferty).
OBOWIĄZKOWO – WAŻNY PASZPORT!! MOŻLIWY ZAKUP HRYWIEN NA GRANICY.
Wejścia do niektórych zwiedzanych miejsc kosztują około 50 hrywien (tj. ok. 8 zł) – nie wliczono ich w koszt. Koszt wycieczki przy 45 osobach 490,00 zł
W cenę wycieczki wliczono przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie, bilet wstępu na koncert wieczorny w Operze Lwowskiej /2-gi dzień/, usługę przewodnicką, obsługę pilota, ubezpieczenie, parkingi, obiad w drodze powrotnej. W cenę nie wliczono biletów wstępu zwiedzanych miejsc Lwowa i zamku w Łańcucie. Zapisy przyjmujemy do 15 marca b.r.pod nr tel. 748522945
O wpłacanie zaliczki w kwocie 250 zł prosimy do dnia 20 marca b.r. w Biurze Oddziału ZNP w Świdnicy.
Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

List ZNP do Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej

Pani

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

W nawiązaniu do maila z 20 lutego 2018 r. dotyczącego spotkania ze związkami zawodowymi w kwestii omówienia m.in. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec przyjętej przez Panią Minister formuły tego spotkania.

W stanowisku przekazanym Pani Minister przez ZNP i Forum Związków Zawodowych 18 stycznia 2018 r. opowiedzieliśmy się za zmianą formuły spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, domagając się rozmów dwustronnych z udziałem wyłącznie strony rządowej i związków zawodowych. Proponowany sposób prowadzenia dialogu przedstawiliśmy również podczas ostatniego spotkania ww. Zespołu. Dlatego nie akceptujemy propozycji oddzielnego spotkania z każdym ze związków zawodowych. Taki sposób porozumiewania się z partnerami społecznymi przeczy zasadom dialogu, prowadzonego zwłaszcza w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Budzi również zaskoczenie planowany temat spotkania dotyczący projektu rozporządzenia płacowego. Termin konsultacji tego aktu prawnego upływa 10 marca br. Niezrozumiała jest więc propozycja rozmowy o nim w trakcie prowadzonych aktualnie konsultacji ze środowiskiem oświatowym.

Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje zwołania wspólnego spotkania ze związkami zawodowymi w celu uzgodnienia regulacji zawartych w projekcie rozporządzenia płacowego, po upływie ustawowego terminu konsultacji z partnerami społecznymi, tj. po 10 marca.

W związku z powyższym Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się zmiany formuły spotkania planowanego w dniu 27 lutego br. Powinno być to wspólne spotkanie strony rządowej ze wszystkimi związkami zawodowymi. Ponadto oczekujemy przedstawienia zagadnień, które dyskutowane będą podczas spotkania w tym dniu, z wyłączeniem zagadnień dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Pochwal się swoim rękodziełem wielkanocnym:)

Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Świdnicy organizuje wystawę ozdób wielkanocnych, która odbędzie się przy okazji Spotkania Wiosennego Emerytów i Rencistów ZNP, 13 kwietnia 2018 roku w „Esperanto”. Wszystkie osoby zainteresowane zaprezentowaniem swoich talentów i hobby prosimy o dostarczenie wykonanych i podpisanych ozdób do Biura Oddziału ZNP przy ul. Wałbrzyskiej 35-37 do 11 kwietnia b.r. Wszystkie eksponaty zostaną zwrócone do swoich autorów .

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

WSPIERAMY KOLEŻANKĘ BEATĘ ŁOTAREWICZ

Drogie Koleżanki i Koledzy! W imieniu całego Zarządu Oddziału ZNP w Świdnicy oraz Prezesów Ognisk ZNP zwracam się z prośbą o pomic dla naszej Koleżanki BEATY ŁOTAREWICZ. Liczy się czas i każda przysłowiowa złotówka!

Na stronie https://skarbonka.alivia.org.pl/beata-lotarewicz
trwa pomoc, cały czas można wpłacać środki finansowe za pośrednictwem skarbonki lub bezpośrednio wpłacać pieniądze na konto, w tytule przelewu należy wpisać numer identyfikacyjny 110737 – gdyż po tym numerze system informatyczny identyfikuje wpłaty. Numer konta do wpłat to: 24 2490 0005 0000 4600 5154 7831

A oto informacja od Beaty, na temat jej nierównych zmagań z chorobą i kosztów z nią związanych:
Od dwóch lat zmagam się z agresywnym rakiem piersi. Zbieram środki na walkę z tą ciężką chorobą….
Witajcie !!!
Mam na imię Beata, 24 czerwca 2018 roku skończę 53 lata. Od 2016 roku cierpię na agresywnego raka piersi, w chwili obecnej z przerzutami do kośćca tzn.: kręgosłupa, bioder, kości udowych, żeber oraz kości czaszki oraz płuc. Od momentu diagnozy przeszłam operację oszczędzającą piersi z całkowitą limfadenektomią pachową prawostronną, chemioterapię i radioterapię. Niestety w moim przypadku w niedługim czasie po operacji nastąpiła wznowa choroby, która rozsiała się właśnie w kościach i do płuc, czemu towarzyszy ból i cierpienie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Aktualnie przyjmuję leki w ramach dalszej chemioterapii oraz leki wzmacniające układ kostny przy jednoczesnym zażywaniu silnych leków przeciwbólowych. Ze względu na specyfikę i przebieg choroby okazało się, że jestem pacjentem o prawie potrójnie ujemnym typie raka w odniesieniu do statusów receptorów: (HER2 -0, receptorów progesteronowych – 0%, receptorów estrogenowych – 5%).
W chwili obecnej, na własny koszt podjęłam próbę weryfikacji materiału pooperacyjnego pod kątem ekspresji receptorów androgenowych, estrogenowych oraz EGFR (HER1). Badania te mogą być elementami dalszej diagnostyki i być pomocne w przypadku oporności na trwającą chemioterapię a także pozwalają lepiej ocenić rokowanie i możliwości leczenia. Mój specyficzny typ nowotworu, w przypadku progresji choroby być może pozwoli na zastosowanie immunoterapii onkologicznej, która może uratować mi życie. Niestety ośrodki oferujące nowoczesną immunoterapię znajdują się za granicą oraz w Polsce, w znacznej odległości od mojego miejsca zamieszkania.
Obecnie zbieram środki na pokrycie kosztów związanych z: zakupem leków wspomagających leczenie onkologiczne, przeciwbólowych oraz na pokrycie kosztów wyjazdów do specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej. Mam już za sobą konsultacje onkologiczne w Otwocku u prof. Cezarego Szczylika oraz Krakowie u prof. Piotra Wysockiego. Dlatego potrzebna jest mi każda pomoc podyktowana Darem Serca. Jestem nauczycielką, pracuję w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy. Od ponad 26 lat zajmuję się pracą i terapią dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w tym ponad 10 lat pracą z dziećmi z autyzmem. Wybrałam ten zawód, bowiem zawsze chciałam pomagać innym zwłaszcza dzieciom. Nigdy nie szczędziłam środków i prywatnego czasu, aby stale podnosić kwalifikacje i doskonalić swój warsztat pracy, tak aby prowadzone przeze mnie zajęcia były zawsze na jak najwyższym poziomie. Miałam jeszcze wiele planów i pomysłów związanych z pracą zawodową, niestety los tak chciał, że teraz sama potrzebuję pomocy i wsparcia w leczeniu i walce z tą ciężką chorobą. Darczyńcom i wszystkim ludziom dobrej woli bardzo dziękuję za wsparcie, każda kwota nawet najmniejsza umożliwi mi dalsze badania i leczenie, które może uratować mi życie.
Pragnę Was poinformować drodzy Darczyńcy, że możecie dokonywać wygodnych wpłat:
• Online za pośrednictwem strony programu SKARBONKA. Tu do wyboru masz szybki przelew online z karty płatniczej, Pay Pal
• W przypadku wpłat poza stroną, (np. przelewem bankowym) proszę darczyńców by wpisywali w tytule przelewu numer identyfikacyjny 110737 – gdyż po tym numerze system informatyczny identyfikuje wpłaty. Numer konta do wpłat to: 24 2490 0005 0000 4600 5154 7831
Pozdrawiam Beata Łotarewicz.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone