Fundusz strajkowy i zapomogi związkowe

Szanowne Koleżanki i Koledzy, w związku z zawieszeniem akcji strajkowej oraz działaniami naszego Zarządu Oddziału związanymi z negocjowaniem warunków potrąceń możemy rozpocząć działania służące wsparciu naszych członków, którzy w sposób najbardziej dotkliwy odczuli wspomniane ograniczenia pensji. Ponadto swoje stanowisko przekazał wczoraj do wiadomości Społeczny Komitet ,,Wspieram nauczycieli”, którego celem było założenie funduszu strajkowego, poniżej przekazujemy treść wczorajszego komunikatu Komitetu, a pod nim dalsze wytyczne dla Ogniw i członków:

,, Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele,
na koncie funduszu pomocy dla strajkujących szkół jest dziś 7 mln 853 tys. zł, a razem ze zbiórkami na FB – ponad 8 mln zł.

Dziękujemy za ten odruch obywatelskiej solidarności. Potwierdziliśmy, że uważamy protest szkół nie tylko za uzasadnioną walkę o interesy pracownicze, ale także za akcję w obronie szkoły jako instytucji publicznej i sprzeciw wobec niesprawiedliwej polityce władz oraz deprecjonowaniu nauczycieli w licznych wypowiedziach publicznych.

Jak już wcześniej informowaliśmy, wsparcie dla jednej osoby strajkującej wyniesie 500 zł. Oznacza to, że obecnie wspomóc możemy ok. 16 tys. osób; niewiele – skoro w strajku uczestniczyło nawet 600 tys.
Komitet staje przed dwoma problemami:

1. Jak wybrać osoby, którym pomożemy?
Zdecydowaliśmy, że pomoc obejmuje tylko te osoby, które:
” przystępując do strajku NIE należały do związków zawodowych (one zapowiadają własną pomoc);
” strajkowały minimum 9 dni (połowę czasu strajku);
” nie dostały wynagrodzenia za czas strajku;
” znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Najpóźniej 10 maja opublikujemy wzór „Wniosku o przyznanie pomocy ze społecznego funduszu strajkowego”, w którym osoba strajkująca przedstawi m.in. swoją sytuację materialną. Będzie już wówczas wiadomo, czy samorząd wypłacił wynagrodzenie za okres strajku, czy nie.

Przewodniczący komitetu strajkowego placówki zaopiniuje wniosek, a osoba ubiegająca się o wparcie złoży go w oddziale ZNP w swojej dzielnicy/miejscowości. Oddział zweryfikuje podstawowe dane i przyśle wnioski do sekretariatu ZNP w Warszawie. Tutaj zostaną one uporządkowane i przedstawione Społecznemu Komitetowi, który podejmie ostateczne decyzje.
Komitet zapowiada, że rozliczy się z każdego grosza ze zbiórki.

2. Jak zwiększyć skalę pomocy?
Apelujemy o dalsze wpłaty dla strajkujących. Pokażmy naszą solidarność i obywatelską odpowiedzialność za losy edukacji.

Okażmy też ludzką pomoc. Dostajemy sygnały, że w niektórych przypadkach utrata zarobków przekracza 1500 zł, co zwłaszcza dla samotnych mam – nauczycielek, a także strajkujących nauczycielskich małżeństw oznacza katastrofę domowego budżetu.
Prosimy też samorządy lokalne o życzliwe spojrzenie na wypłaty wynagrodzeń za czas strajku. Prawo pracy to nie jest prawo karne, można zadbać o pracowniczki/pracowników, którzy walczą przecież o dobro publiczne, jakim jest edukacja. Jako gospodarze gminy czy powiatu sami wiecie państwo najlepiej, jakie byłyby koszty odejścia z zawodu rozczarowanych nauczycieli.

W szczególności apelujemy do władz lokalnych, by nie wycofywać się – a takie przypadki się zdarzają – z podjętych zobowiązań, że zapłata za okres strajku będzie.

Okazją do solidarności i podziękowania za strajk będzie zakończenie roku szkolnego.
Już dziś ogłaszamy – zaproponowaną przez grupę rodziców – akcję #Zamiastkwiatka, czyli dodatkową zbiórkę na potrzeby osób strajkujących w kwietniu 2019, a być może także w najbliższych miesiącach.
Strajk został tylko zawieszony.
Oświadczenie Społecznego Komitetu #Wspieramnauczycieli
Warszawa, 30 kwietnia 2019 r.’’

Szanowne Koleżanki i Koledzy- Członkowie ZNP! Pieniądze, które znajdują się na koncie Społecznego Komitetu- w żaden sposób nie są pieniędzmi, którymi dysponujemy. Jako Oddział nie mamy do nich dostępu, prawdopodobnie ich wypłata dla osób z poza związków będzie przebiegała tak, ze komitet strajkowy w szkole wyznaczy osobę do wsparcia, ta wypełni wniosek z podaniem numeru konta i pieniądze zostaną przelane. My tylko będziemy odpowiedzialni za ich weryfikację i przesłanie do Warszawy. Jeżeli chodzi o nasze związkowe pieniądze w Oddziale ZNP to przyjmujemy podobną metodykę działania, jeżeli chodzi o kryteria przyznawania zasiłków. Trudno wygenerować z 4000zł miesięcznie jakie pozostają w Oddziale po odprowadzeniu składki 30% do Warszawy ilość zapomóg, która usatysfakcjonuje wszystkich i każdego.
Dlatego wnosimy prośbę do Prezesów i Zarządów Ognisk o wskazanie osób wymagających pilnego wsparcia wśród członków. Osoby wskazane winny napisać wniosek wraz z uzasadnieniem i złożyć go do 11 maja b.r. w Biurze Oddziału ZNP w Świdnicy.
Wypłatę zapomóg rozpoczynamy od 20 maja po uprzednim poinformowaniu członka decyzji Zarządu Oddziału ZNP.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Prezes ZNP: Zawieszamy strajk, ale walka trwa i będzie trwała do skutku!

Oświadczenie Sławomira Broniarza, prezesa ZNP: Dzisiaj w Sejmie mamy do czynienia z próbą finalnego demontażu polskiego systemu edukacji.

Dlatego stajemy tu dziś przed Państwem – my, nauczyciele, ale też rodzice i uczniowie – żeby ogłosić wspólną decyzję co do kolejnych kroków.

Od soboty, 27 kwietnia ZNP zawiesza ogólnopolski strajk. Zawiesza, ale nie kończy! Powiem więcej: od dzisiaj wchodzimy w nowy, znacznie ważniejszy etap.

Jesteśmy bowiem w połowie drogi. Dlatego dzisiaj nie podpisujemy tego, co podpisała Solidarność, torpedując negocjacje z rządem.

Żądamy natomiast usystematyzowanej i osadzonej w krótkim czasie rozmowy o pakiecie odbudowy systemu edukacji na miarę XXI wieku i odpowiedniego rozwoju dzieci i młodzieży.

Chciałbym powiedzieć tu jasno: prawda jest taka, że strajk mógłby być prowadzony dalej. Prawda jest taka, że strajk trwałby w czasie matur. I nie zdołalibyście, Panie Premierze Morawiecki, rozwiązać tego problemu. Nie bylibyście w stanie zastąpić nauczycieli, zaryzykowalibyście dobro uczniów, skazalibyście ich na ten stres. Nie wzięliście za nich odpowiedzialności – dlatego bierzemy ją my. Nauczyciele i rodzice. I dlatego, w porozumieniu z samymi uczniami, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu strajku, by zapewnić uczniom warunki do spokojnego ukończenia roku.

Panie Premierze Morawiecki, dajemy Panu czas do września. Czekamy na konkretne rozwiązania. My swoje przedstawiamy jako rozwiązanie całościowe.

Stoję tu dziś naprzeciwko Pana nie ja, jeden związkowiec. Nie jeden związek zawodowy. Ale miliony ludzi. Rodzice, uczniowie i nauczyciele. I nie poddamy się. To nie jest żaden partyjny konflikt, jakich rozgrywacie dziesiątki. To nie jest konflikt PiS czy PO, Jarosława Kaczyńskiego czy Grzegorza Schetyny. Nie zakopiecie go w partyjnych przepychankach i medialnej rozgrywce. To sprawa milionów Polaków. Nie damy się podzielić.

Powiem Panu więcej, jako związkowiec, który pamięta lata ‘80. Wtedy też zaczynało się od pojedynczych akcji. Ale każdy taki zryw, jak wielki strajk nauczycieli, daje ludziom siłę. Tworzy się kula śniegowa, której nie będzie Pan w stanie powstrzymać propagandą. Bo ludzie wiedzą, że jest źle i czują okazywaną im pogardę. Czujemy to my, czują to lekarze, czują to opiekunowie niepełnosprawnych, przedsiębiorcy. Czują to wychodzące na ulice protestować kobiety. Ale też, musi Pan wiedzieć, my czujemy się coraz bardziej razem. Odebrałem przez te dni dziesiątki telefonów od ludzi, których podziwiałem za walkę i przeciwstawianie się niesprawiedliwości. Lekarzy, prawników, artystów, legend strajków z lat ’80-tych, ale też po prostu: rodziców.

I powiem Panu jedno – z taką siłą, z siłą zjednoczenia ludzi, Pan nie wygra.

Jeśli będzie trzeba, staniemy razem jesienią przed Pana Kancelarią, wszyscy. Setki tysięcy nauczycieli, pielęgniarek, rodziców, uczniów, pacjentów, opiekunów niepełnosprawnych, kobiet i mężczyzn.

My, ludzie. Wszystkich nas nie zlekceważycie.

Z całą stanowczością chcę podkreślić: niczego dziś nie podpisujemy. Nie składamy broni. Nie przystąpimy też do fasadowych negocjacji organizowanych przez rząd. Zamykamy dziś pierwszy etap. Przez 17 dni posunęliśmy negocjacje do przodu. Na ten moment mamy:

10 proc. podwyżki od września
skrócenie awansu zawodowego z 15 do 10 lat
uwolnienie dodatku stażowego (administracja i obsługa) – skutkuje wzrostem pensji
wprowadziliśmy do debaty publicznej sprawę zarobków nauczycieli i innych pracowników szkół i przedszkoli.

To jednak nadal nie rozwiązuje najpoważniejszych problemów, przekładających się na dobro uczniów: czasu dla nich, podstawy programowej, utrzymania w zawodzie najlepszych.

Dzisiaj rozpoczynamy prace w ramach drugiego etapu naszej strategii:

zorganizujemy w czerwcu prawdziwy okrągły stół edukacji
rozpoczynamy budowę szerokiej koalicji na rzecz stworzenia tzw. pakietu wrześniowego – mamy kalendarz spotkań ze środowiskami, które identyfikują się z mocnym systemem edukacji w naszym kraju
Zaczynamy promocję programu „Szkoła na szóstkę”, która będzie elementem szerszego pakietu wrześniowego wypracowanego z naszymi partnerami

Program „Szkoła na szóstkę” to:

wzrost nakładów na edukację do 5 proc. PKB
odchudzenie podstaw programowych (w tym lekki tornister )
kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej
zmniejszenie biurokracji w szkołach
zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli
wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty

Pierwszy etap strajku pokazał nam wszystkim, że można. Że można się zorganizować i przeciwstawić. Że nie trzeba godzić się na niegodne dla uczniów, rodziców i nauczycieli warunki funkcjonowania systemu oświaty. Że nie trzeba uginać się przed propagandą i siłowymi rozwiązaniami rządu. Stoimy tu dziś silniejsi, bo wiemy już, że jesteśmy w stanie skutecznie zorganizować z dnia na dzień pół miliona nauczycieli, tysiące szkół, a przede wszystkim – że są z nami rodzice, uczniowie i wiele środowisk.

W tym miejscu chciałbym ogromnie podziękować i w imieniu ZNP wyrazić podziw dla tych strajkujących, którzy trzy tygodnie wytrwali w proteście mimo akcji zastraszania przez przedstawicieli władzy, kuratoria, czasem nawet policję, którzy nie ulegli nagonce. I apeluję do Was: zawieście strajk. Pokazaliśmy już siłę. Siła w jedności. Mamy plan i zrealizujemy go. W imieniu nauczycieli dziękuję też przede wszystkim uczniom i rodzicom – to da nas bardzo dużo znaczy, że staliśmy i stoimy tu razem. Bardzo doceniamy także poparcie strajku, jakie dostaliśmy: demonstracje, koncerty, zbiórki pieniędzy m.in. na Fundusz Strajkowy. Dziękujemy za ten obywatelski odruch solidarności. Traktujemy go jako wielkie zobowiązanie. I obiecuję, że wykorzystamy ten potencjał, by dalej, nieprzerwanie bronić polskiej szkoły i by doprowadzić do koniecznych zmian.

Dziś zawieszamy strajk, ale walka trwa i będzie trwała do skutku.

Panie Premierze Morawiecki, siadamy do pracy, radzę zrobić to samo! Proszę być gotowym na wrzesień!

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Życzenia Świąteczne


Zarząd Oddziału ZNP w Świdnicy
składa
z okazji zbliżajacych się Świąt Wielkanocnych
wszystkim Koleżankom i Kolegom
bez względu na przynależność,
oraz obecność w akcji strajkowej prowadzonej od 8 kwietnia
życzenia,
aby solidarność i więź, które naturalnie odczuwamy wobec naszych najbliższych i krewnych rozciągnęły się na wszystkich ludzi nie tylko na okres Świąt Wielkanocnych, który przyszło nam przeżywać w sposób nieoczywisty w trudnym dla nas czasie i realiach akcji strajkowej.
Życzę Wam wsystkim spokoju i wytrwałości, na najbliższy czas. Właśnie teraz potrzebujemy tego najmocniej, każdy z nas przeżywa dylematy związane z działaniami strajkowymi razem i osobno. Starajmy się być dla siebie wzajemnym oparciem, nie tylko na okres strajku, ale również po nim, kiedy przyjdzie nam podjąć codzienne obowiązki pracownicze. Zachowajmy w sobie wiarę, że ta wspólnota zawodowa, którą udało nam się zbudować od 8 kwietnia przyniesie wymierne efekty w przyszłości.
Dziękuję jednocześnie za każdy gest wsparcia i dobre słowo, a przede wszystkim zaufanie jakim mnie obdarzyliście. Dzięki nim droga, którą kroczę każdego dnia nie wydaje się tak samotna i pełna wątpliwosci.
Życzę Wam i Waszym Rodzinom powrotu do stabilizacji, ale też empatii i zrozumienia ze strony rządzących i społeczeństwa. Zasługujemy na nią i oczekujemy z nadzieją, że jeszcze nadejdzie czas, w którym odważnie i z dumą będziemy mówić o swoim zawodzie.
Dobrego czasu dla Was, spędzonego wśród Bliskich i Przyjaciół, Słońca na świąteczne dni i delektowania się tym krótkim czasem przy wielkanocnym, kolorowym stole!
W imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Świdnicy

Aleksandra Szukała- Woźniak
prezes Oddziału

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Kalendarium strajkowe

8 kwietnia. Pierwszy dzień strajku

Rusza największy od 1993 roku strajk nauczycieli oraz pracowników administracji i oświaty w Polsce. Strajkujący proszą rodziców o zrozumienie: Mamy wspólny cel: jest nim dobra edukacja. Zwracają się do uczniów: Protestujemy w trosce o Waszą przyszłość.

Pierwsi artyści – Dawid Podsiadło, Anja Rubik – udzielają poparcia strajkującym. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że rozporządzenia MEN ws. powołania w skład zespołu nadzorującego „osób posiadających kwalifikacje” mogą stać się podstawą do unieważnienia egzaminów.

9 kwietnia. Drugi dzień strajku

Wiemy, jaka jest realna skala protestu: w strajku bierze udział 15 179 szkół, co stanowi aż 74% wszystkich szkół, przedszkoli, placówek i zespołów szkół.

Godzinę po opublikowaniu tej statystyki, wicepremier Beata Szydło zaprasza ZNP i FZZ na negocjacje. Rozmowy ruszają o godz. 15 i szybko się kończą, bo rząd proponuje związkom podpisanie tego samego porozumienia, które zawarł z oświatową S. Rząd nie zgadza się też na kolejną propozycję ZNP i FZZ, by 30% podwyżkę rozłożyć już na trzy raty.

Wieczorem w TVP 1 premier Mateusz Morawiecki zapowiada zwołanie po Wielkanocy edukacyjnego „okrągłego stołu”, który miałby zająć się m.in. rządową propozycją podwyższenia pensum od 4 do 6 godzin.

10 kwietnia. Trzeci dzień strajku

Strajk trwa. O godz. 9.00 rusza egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem trzech szkół). Uczniów nadzorują m.in. leśnicy, strażacy, pracownicy służby więziennej, siostry zakonne i inne osoby z zewnątrz. Okazało się także, że są pieniądze dla nowych „egzaminatorów”: niektóre samorządy zapłaciły „dublerom” nawet 450 zł dziennie. ZNP zapewnił, że nie zamierza zawieszać strajku, a egzaminy odbyły się nie dzięki rządowi, tylko wysiłkowi dyrektorów.

ZNP: propozycja edukacyjnego stołu w tej chwili to dolewanie oliwy do ognia, bo strajk trwa tu i teraz.

Strona rządowa straszy brakiem wynagrodzenia za strajk. ZNP uspokaja: Wypłacanie wynagrodzenia za strajk jest dopuszczalne. Pracodawca może zawrzeć z organizacją związkową porozumienie kończące spór zbiorowy przyznając w nim strajkującym prawo do wynagrodzenia za czas strajku.

Strajkujący nauczyciele z krakowskiego liceum piszą list do swojej koleżanki, Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy: Jesteśmy rozgoryczeni Twoim brakiem solidaryzmu ze środowiskiem nauczycielskim.

Protestujących wspierają kolejne grupy. Jako sędziowie i byli uczniowie stanowczo sprzeciwiamy się prowadzeniu kampanii nienawiści przeciwko nauczycielom – napisali sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

11 kwietnia: Czwarty dzień strajku

Społeczny Komitet składający się z ludzi nauki, kultury i mediów uruchamia fundusz strajkowy na rzecz protestujących.
Wpłat na „Fundusz strajkowy” można dokonywać na konto ZNP:
13 1240 5934 1111 0010 8960 6877
W ciągu 24 godzin na koncie funduszu jest już 400 tysięcy zł.

Związek zwraca uwagę na narastające działania antynauczycielskie (policja wchodzi do niektórych protestujących szkół) i szykany, jakie spotykają strajkujących, m.in. kuratorzy zaczynają bezprawnie zbierać dane o strajkujących.

ZNP do strajkujących: Bądźmy razem i pokażmy, że wartością nadrzędną jest godność zawodu nauczycielskiego, troska o jakość nauczania, troska o uczniów.

Wieczorem w kilku miastach rodzice wychodzą na ulice, by w ten sposób okazać protestującym wsparcie i solidarność. Ruszają pierwsze pikiety pod hasłem „Światełko dla nauczycieli”.

12 kwietnia. Piąty dzień strajku

Strajk w oświacie będzie kontynuowany – taką decyzję podejmuje Prezydium ZG ZNP. I apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego o natychmiastowe podjęcie rozmów z ZNP z udziałem mediatora zewnętrznego.

Dane strajkujących nauczycieli nie powinny być umieszczane w SIO – informuje za to Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Na funduszu strajkowym #WspieramNauczycieli jest już ponad 2,3 mln zł. Wieczorem w kolejnych miastach rodzice solidaryzują się z nauczycielami podczas pikiet. W Warszawie artyści na Placu Zamkowym zapowiadają zorganizowanie koncertu poparcia dla nauczycieli.

13-14 kwietnia. Szósty i siódmy dzień strajku

Choć jest weekend, niektóre placówki – pracujące w tzw. trybie ciągłym – strajkują. Wieczorami już nie tylko w dużych, ale i mniejszych miastach rodzice wychodzą na ulice, by wspierać strajkujących.

W niedzielę premier na spotkaniu z dziennikarzami prosi, by „z uwagi na zbliżający się Wielki Tydzień zawiesić ten protest”. Prezes ZNP odpowiada: W Wielkim Tygodniu zachęcamy premiera do podjęcia wielkich decyzji. I przypomina o piątkowym zaproszeniu do rozmów.

Na koncie funduszu strajkowego #WspieramNauczycieli jest ponad 3 mln zł.
15 kwietnia: Ósmy dzień strajku

ZNP zaapelował po raz kolejny do rządu o niezwłoczne podjęcie rozmów o podwyżkach dla nauczycieli. Prezes ZNP mówi: Protestującym nauczycielom trudno przyjąć powtarzany przez niektórych przedstawicieli rządu argument o tym, że sytuacja budżetu „doszła do ściany”, a pieniędzy dla nauczycieli po prostu nie ma. Skoro w jeden weekend politycy PiS znaleźli ponad 40 mld zł na różnego rodzaju programy, to pieniądze na godne pensje.

Wg ZNP tylko część placówek, głównie przedszkoli, podjęło decyzję o przerwaniu strajku, ale zdecydowana większość szkół w poniedziałek kontynuowała protest. W niektórych gminach wywierane są też naciski na strajkujących, by przerwali akcję.

Strajkujący są wdzięczni za słowa otuchy i poparcia napływające z całego kraju, od różnych środowisk.

Ponad 5 mln zł – taką kwotę udało się dotąd zgromadzić na Funduszu Strajkowym nauczycieli. To wspaniały gest solidarności całego społeczeństwa wobec protestujących.

16 kwietnia: Dziewiąty dzień strajku

„Okrągły stół” w sprawie edukacji zbierze się po świętach wielkanocnych – w środę, czwartek lub piątek (tj. 24, 25 lub 26 kwietnia ) – informuje rano premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że będzie patronem „edukacyjnego okrągłego stołu”.

ZNP zwołuje posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. ZNP: Wracamy do stołu rozmów w czwartek, 18 kwietnia o godz. 10.00. Chcemy rozmawiać wcześniej, bo strajk trwa tu i teraz!

Szczere i głębokie wsparcie dla tysięcy polskich nauczycieli, którzy w akcie desperacji – poprzez strajk – postanowili upomnieć się o godne życie” – wyraziło w specjalnej uchwale Prezydium Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

EI stoi ramię w ramię z Wami, obok Was i popiera Was z całej siły! – mówi Dawid Edwards, sekretarz generalny Międzynarodówki Edukacyjnej (Education International, EI), zrzeszającej 400 związków zawodowych z 174 krajów (32 miliony związkowców).

17 kwietnia: Dziesiąty dzień strajku

Przed południem z warszawskiej dzielnicy Ochota wyszedł marsz pod MEN z poparciem dla nauczycieli. Przed siedzibą resortu edukacji zebrali się nauczyciele, przede wszystkim z liceów i techników. W samo południe w całej Polsce pracownicy wychodzili przed swoje miejsca pracy i robili sobie wspólne zdjęcie, które umieszczali w mediach społecznościowych. W ten sposób symbolicznie dołączyli do strajkujących.

Prezydent Andrzej Duda chce, by negocjacje płacowe toczyły się pod jego auspicjami w Belwederze, rząd jednak się na to nie zgadza. Jak powiedział Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera, rozmowy “okrągłego stołu” nie odbędą się w Belwederze i nie w formule RDS.

Wieczorem w Warszawie odbędzie się za to koncert artystów dla nauczycieli! Warszawiacy i Artyści organizują dla nauczycieli koncert: Pokażmy Nauczycielom, że jesteśmy z nimi! Zagrają i zaśpiewają między innymi: Dr Misio, Organek, Marysia Sadowska, Kayah, Mika Urbaniak,Ula Dudziak, Vienio.

Na koncie funduszu strajkowego jest ponad 6,5 mln zł!

18 kwietnia: Jedenasty dzień strajku

Godzina 10.00: powrót do rozmów z rządem na wniosek ZNP.

Rząd w trakcie drugiego tygodnia strajku, proponuje strajkującym nauczycielom zwiększenie pensum o 2 godziny i proporcjonalne podniesienie pensji zasadniczej od września 2020 roku. Chodzi o wzrost średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego o 250 zł, czyli wzrost pensji zasadniczej o ok. 125 zł. Gdyby przeliczyć, ile nauczyciel zarabia za godzinę okaże się, że nowa propozycja rządu to obniżka, a nie podwyżka!

ZNP i FZZ składają nową propozycję, polegającą na rozłożeniu na raty 30% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w 2019 roku:

1.01: 5%
1.09: 9,6% oraz
1.10: 5%
1.11: 5%
1.12: 5%

Związek zaproponował także powołanie niezależnych mediatorów (profesorów B.Śliwerskiego i M.Konopczyńskiego), ale tę propozycję rząd odrzucił.

Godz. 17.00: premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej ogłasza, że okrągły edukacyjny stół odbędzie się 26 kwietnia na Stadionie Narodowym, a rozmowy będą dotyczyły czterech obszarów (uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji i nowoczesna szkoła).

Szef ZNP Sławomir Broniarz, komentując wystąpienie premiera rządu pyta, dlaczego premier nie rozmawiał dzisiaj ze strajkującymi nauczycielami oraz dlaczego w wymienionych obszarach nie pojawia się kwestia płac i nakładów na edukację.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Strajk w Oddziale ZNP w Świdnicy

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Mija pierwszy tydzień działań strajkowych, po pierwszym dniu akcji wycofało się z niej tylko jedno Przedszkole Miejskie. Strajkują wszystkie szkoły podstawowe i średnie. Każdego dnia czekamy z nadzieją, iż nasze postulaty zostaną rozpatrzone, a my wrócimy do codziennego rytmu szkolnego, a przede wszystkim do naszych Uczniów. Wbrew rozpowszechnianej sugestii -nie zostawiliśmy Ich, nie zapomnieliśmy o Nich,realizując działania strajkowe-w zupełności stosujemy się do zapisów prawa jakimi jesteśmy zdeterminowani i byliśmy rozpoczynając spór zbiorowy. Nie łamiemy go w żaden sposób, na terenie żadnej placówki nie nastąpił incydent lub wydarzenie, które mogłoby stanowić przyczynek do zarzutów wobec strajkujących i naszego związku. Bądźmy przez najbliższy czas wsparciem dla siebie, nie szczędźmy dobrych słów, nie oceniajmy tych, którzy podjęli decyzję o nie dołączeniu do strajku lub o odejściu od niego. Zachowajmy spokój i wytrwałość w tych trudnych dniach.
Aleksandra Szukała-Woźniak
Prezes Oddziału ZNP w Świdnicy

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

A więc Strajk!

Drogie Koleżeństwo, ogłaszam w imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Świdnicy w placówkach , które zadecydowały o sprzeciwie pracowniczym STRAJK BEZTERMINOWY OD 8 kwietnia 2019 roku.

Przyjdziemy do szkoły, ale nie będziemy prowadzili zajęć lekcyjnych ani opiekuńczych.
W strajku wezmą udział nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
To jest protest, w którym chodzi o naszą godność i o lepszą przyszłość polskiej szkoły.
Drodzy Rodzice! Mamy wspólny cel: jest nim dobra edukacja.
Walczymy o wzrost wynagrodzeń, ale jednocześnie o większe pieniądze dla oświaty.
Chcemy, żeby samorządy otrzymywały z budżetu państwa wyższą subwencję na szkoły, przedszkola i placówki oświatowe.
Protestujemy, bo zależy nam na przyszłości edukacji!

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

5.04.2019 Komunikat ZNP i FZZ

Podczas dzisiejszych rozmów strona rządowa przedstawiała konfrontacyjną ofertę polegającą na radykalnym zwiększeniu pensum (od 25% do 33%) połączoną ze wzrostem średniego (czyli wirtualnego) wynagrodzenia do roku 2023 r.

Strona związkowa nie otrzymała – mimo wielokrotnych próśb – tej oferty w formie pisemnej. Natomiast materiały te – w postaci komunikatu prasowego oraz prezentacji – otrzymali dziennikarze na konferencji prasowej strony rządowej, która odbyła się tuż po rozmowach.

Dzisiejsza propozycja rządu oznacza:

– brak realnych podwyżek wynagrodzenia zasadniczego w 2019 roku,

– znaczącą redukcję etatów nauczycielskich,

– pogorszenie oferty edukacyjnej w szkołach wiejskich,

– zwiększenie obowiązków i czasu pracy nauczycieli.

Podkreślamy, że strona związkowa w trakcie negocjacji trwających od 25 marca przedstawiła aż trzy propozycje dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Nie spotkały się one z aprobatą strony rządowej. Także dzisiaj przedstawiciele rządu nie odnieśli się do propozycji FZZ i ZNP złożonej w środę wieczorem (3 kwietnia 2019 r.), polegającej na rozłożeniu 30% podwyżki na dwie tury (15% od 1 stycznia i 15% od 1 września br.).

Dotychczasowe propozycje rządu nie dają podstaw do odwołania strajku w ramach legalnie toczącego się sporu zbiorowego.

Strajk rozpocznie się od 8 kwietnia 2019 roku.

Sławomir Broniarz, ZNP

Sławomir Wittkowicz, FZZ

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Pracownicy nie mają obowiązku przebywać w szkole w czasie strajku przez 8 godzin

Informujemy, że nie ma żadnych podstaw do zobowiązywania wszystkich pracowników do przebywania przez 8 godzin w szkole, w której odbywa się strajk. Strajkujący przebywają w szkole w godzinach swojej pracy określonych odpowiednio w planie zajęć, harmonogramie, regulaminie pracy lub umowie o pracę.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego interesów pracowniczych (w naszym przypadku chodzi o żądanie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników szkół, przedszkoli i placówek). Istotą strajku jest zatem niepozostawanie pracownika w gotowości do świadczenia pracy. W przypadku strajku brak gotowości pracownika do pracy wyraża się w odmowie świadczenia pracy. W świetle art. 17 ust. 1 ww. ustawy strajk jest równoznaczny z zaprzestaniem pracy, wtedy gdy nie doznaje przeszkód w jej wykonywaniu ze strony pracodawcy (ani innych osób), czyli dzieje się to z woli pracownika uczestniczącego w akcji strajkowej (prof. zw. dr hab. Jerzy Wratny, Ustawa o rozwiązywania sporów zbiorowych. Komentarz [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Legalis).

Z powyższego wynika, że nie ma żadnych podstaw prawnych do zobowiązywania wszystkich pracowników przez pracodawcę czy inspektora pracy lub organ prowadzący, do przebywania przez 8 godzin w miejscu pracy w czasie strajku, skoro pracownicy uczestniczący w strajku, w dniu strajku nie pozostają do dyspozycji pracodawcy, w ślad za tym nie wykonują żadnych obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Zwracamy dodatkowo uwagę, że przepisy Karty Nauczyciela (art. 42 ust. 1) wprowadzają jedynie tygodniową normę czasu pracy nauczyciela wynoszącą nie więcej, niż 40 godzin (godziny te są ewidencjonowane tylko w odniesieniu do tzw. pensum). Brak jest jednak jakichkolwiek podstaw do określenia dobowej normy czasu pracy nauczyciela wynoszącej 8 godzin. Takich zapisów Karta Nauczyciela nie zawiera.

Strajk, rozpoczynający się 8 kwietnia 2019 r. organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego i to związek koordynuje jego przebieg.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Rozmowy będą kontynuowane we wtorek o g. 8.00

Propozycje rządowe, które padły podczas dzisiejszych rozmów, nie są nowe i nie odnoszą się do postulowanego przez ZNP i FZZ wzrostu wynagrodzeń zasadniczych.

Propozycje dotyczące korekty zasad awansu i zmiany systemu oceny pracy też nie są nowe, pojawiły się już 22 stycznia br. podczas rozmów z Anną Zalewską w CPS „Dialog”. Naszym zdaniem, zgłaszanie ich dzisiaj to nic innego, jak naprawianie błędów minister Anny Zalewskiej. Przypominamy, że to szefowa MEN w 2018 roku wprowadziła krytykowany przez środowisko nowy system awansu zawodowego i nowy model oceny pracy nauczycieli.

Natomiast propozycja przeniesienia 5% podwyżki na wrzesień 2019 roku była już przedstawiana związkom zawodowym podczas tegorocznych rozmów z minister Anną Zalewską.

Przypominamy, że 31 stycznia br. Anna Zalewska zaproponowała przesunięcie wzrostu wynagrodzeń z 1 stycznia 2020 r. na 1 września 2019 r. o 5 proc.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Komunikat ZNP w sprawie list pracowników, którzy zamierzają strajkować

Prawo do strajku jest fundamentalnym prawem pracowników i organizacji związkowych, należy do podstawowych praw człowieka oraz wolności związkowych (wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2007 r., I PK 209/06, teza pierwsza, OSNP 2008, Nr 5–6, poz. 65). Pracownicy nie mogą być, poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie, pozbawieni prawa do strajku.

Przepisy ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dają pracodawcy możliwość przygotowania się do strajku, ponieważ nakładają na organizatora strajku obowiązek odpowiedniego uprzedzenia pracodawcy o jego rozpoczęciu (art. 20 ust. 3 ww. ustawy). Zakazują również zmuszania, zobowiązywania lub wywierania presji przez władze organizacji związkowej na pracowników, w celu przystąpienia przez nich do strajku (art. 18 ww. ustawy).

Regulacje ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dają pracownikom możliwość dwukrotnego “wypowiedzenia się” na temat skorzystania z prawa do strajku:

w referendum, kiedy dają organizacji związkowej prawo do organizacji strajku w zakładzie pracy (por. art. 20 ustawy),
w momencie rozpoczęcia strajku, kiedy decydują, czy do niego przystąpią.

Ustawa nie nakłada na pracowników innych form informowania o poparciu dla strajku.

Brak możliwości żądania przez pracodawców deklaracji od pracowników, czy wezmą udział w planowanym strajku, kilkanaście dni przed jego datą wynika z:

nieistnienia przepisu prawa materialnego, z którego wynikałby obowiązek deklarowania się przez każdego pracownika, co do udziału w strajku przed datą jego rozpoczęcia,
treści art. 18 ww. ustawy, z którego wynika, że zasada dobrowolności udziału pracowników w strajku odnosi się również do pracodawcy, który powinien powstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zniechęcenia pracowników do udziału w strajku, ponieważ działania mające na celu wywarcie presji na pracowników, żeby nie przystępowali do strajku, należy uznać za nielegalne (zob. prof. zw. dr hab. Krzysztof W. Baran (red.), Daniel Książek, Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Wolter Kluwer 2016, Lex).

W związku z powyższym ZNP nie będzie przekazywał, ani tworzył przed strajkiem list pracowników, którzy zamierzają strajkować.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone