Dzień Edukacji Narodowej- życzenia

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Wycieczka do Ołomuńca – 3 listopada b.r.


Zarząd Oddziału ZNP w Świdnicy
ma zaszczyt zaprosić
3 listopada b.r..
wszystkie Koleżanki i Kolegów oraz Sympatyków
do udziału w Wycieczce do Ołomuńca, historycznej stolicy Moraw
Program wycieczki: przyjazd do Olomuńca ok. godz. 10.00. Zobaczymy tutaj rozległe renesansowo – barokowe Stare Miasto, które jest drugim, po centrum Pragi, największym zespołem zabytkowym
w Czechach. M. in obejrzymy imponującą katedrę św. Wacława z mauzoleum biskupów ołomunieckich oraz z drugą pod względem wysokości wieżą (102 m) w Czechach, kościół Najświętszej Marii Panny Śnieżnej, Rynek Dolny, Rynek Górny, a tutaj największa w Czechach barokowa grupa figuralna – Kolumna Trójcy Przenajświętszej – wpisana na listę UNESCO, oraz gotycko renesansowy ratusz z Orlojem (podobnym do praskiego). Istnieje możliwość wejścia na wieżę ratusza jako widokową, następnie kościół św. Maurycego, również z wieżą widokową.
Po odwiedzinach Olomuńca – przejazd na Świętą Górkę (Svaty Kopecek) – barokowy ośrodek ruchu pielgrzymkowego z bazyliką Nawiedzenia Marii Panny.
Obiad w trakcie zwiedzania.
Cena wraz z transportem, ubezpieczeniem, usługami przewodnickimi , obiadem:
150zł dla członków ZNP/oraz dzieci i młodzieży do lat 18/
160 zł dla pozostałych osób
Odjazd autokarem 3 listopada b.r. z przed Dworca PKP w Świdnicy o 6.30. Zapisy przyjmuje do dnia 23 października b.r. Biuro Oddziału ZNP w Świdnicy , codziennie od 8.00 do 14.00 lub pod nr tel. 74 8 52 29 45
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Musical ,,BLASZANY BĘBENEK” w Teatrze Capitol 30 listopada b.r.

Zarząd Oddziału ZNP w Świdnicy
ma zaszczyt zaprosić 30 listopada b.r.
wszystkie Koleżanki i Kolegów oraz Sympatyków
do udziału w musicalu
Teatru CAPITOL
,,Blaszany bębenek”
Cena wraz z transportem: 80zł dla członków ZNP, 90 zł dla pozostałych osób
Odjazd autokarem 30 listopada b.r. z przed Dworca PKP w Świdnicy o 16.45
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Ważny Komunikat ZNP


Działania ZNP mające na celu realizację postulatów zgłoszonych podczas ogólnopolskiej manifestacji 22 września 2018 r. w Warszawie

Walczymy o dobrą edukację, dobre warunki nauki i pracy w szkołach i przedszkolach, a przede wszystkim o wyższe płace. Obecnie niskie pensje są przyczyną braku nauczycieli w wielu miastach, wpływają na obniżenie prestiżu tego zawodu i są zagrożeniem dla jakości edukacji w Polsce.

Nie godzimy się na niskie zarobki nauczycieli i pracowników niepedagogicznych! Domagamy się wzrostu płac na poziomie 1000 zł!

Wiemy z doświadczenia, że duże cele realizuje się małymi krokami. Zdajemy sobie sprawę, że także teraz czeka nas długa droga. Aby zrealizować nasze cele wspólnie musimy:

wykorzystać bieżącą sytuację,
budować społeczne poparcie dla naszych postulatów,
działać na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym,
stworzyć szeroką koalicję na rzecz zwiększenia nakładów na edukację oraz na płace nauczycieli.

Zaraz po wielotysięcznej manifestacji w Warszawie ZNP:

wystosował list do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o pilne spotkanie, w którym zwraca uwagę, że „skromne zarobki połączone z ogromną odpowiedzialnością już dziś zniechęcają absolwentów uczelni do podjęcia pracy w oświacie”;
zaprosił przedstawicieli oświatowej “Solidarności” i Forum Związków Zawodowych na spotkanie dotyczące wypracowania wspólnej strategii walki o podwyżki;
zapytał ogólnopolskie komitety wyborcze, czy zamierzają zwiększyć nauczycielskie wynagrodzenia. Związek wystosował pisma do wszystkich 10 komitetów wyborczych z pytaniem, czy ich program na wybory samorządowe 2018 r. przewiduje podwyższenie nauczycielskich wynagrodzeń, a jeżeli tak, to do jakiego poziomu. Samorządy mają taką możliwość. Zgodnie z art. 30 ust. 10 i 10a Karty Nauczyciela, stawki minimalnego wynagrodzenia nauczycieli mogą być podwyższane przez rady gmin, rady powiatów oraz sejmiki województw. Z takim samym pytaniem poszczególne Oddziały ZNP mogą zwracać się do lokalnych komitetów;
zainicjował dyskusję z udziałem minister edukacji na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w latach 2019 – 2020 na posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się 10 października.

Naszą siłą jest osobiste zaangażowanie członków Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Nie poddajemy się, bo walczymy o nadrzędne wartości, które wyznaczają kierunki naszego działania i nasze cele!

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

NOWA APLIKACJA ZNP

Nowa bezpłatna Apka ZNP dostępna w sklepie Google Play- POLECAMY!!!

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W MANIFESTACJI 22 września

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom sobotniej manifestacji w Warszawie, którzy pokazali, że walczymy o dobrą edukację oraz o lepszy status nauczycieli i pracowników oświaty. Protestujemy mimo niesprzyjających okoliczności. My wiemy, że wbrew temu co mówi Anna Zalewska, reforma edukacji odbyła się ogromnym kosztem uczniów i nauczycieli.

Nie godzimy się na niskie zarobki i na złe decyzje minister edukacji, w wyniku których cierpią uczniowie, a nauczyciele odchodzą z pracy.

Jako nauczyciele i jako rodzice mamy wspólny cel. Jest nim dobra edukacja dla wszystkich dzieci. Czeka nas pewnie długa droga, ale sukcesem jest to, że jesteśmy solidarni i protestujemy razem z rodzicami. Nie poddajemy się, bo walczymy o nadrzędne wartości, które wyznaczają kierunki naszego działania i nasze cele!

Prezes ZNP Sławomir Broniarz

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

NOWA OFERTA INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH -STUDIA W ŚWIDNICY W 10 MIESIĘCY

UWAGA ! W PRZYPADKU NIE OTWIERANIA SIĘ LINKÓW-PROSZĘ KOPIOWAĆ JE I OTWIERAĆ W NOWYCH OKNACH

Oddział ZNP w Świdnicy informuje, iż jako partner Instytutu Studiów Podyplomowych rozpoczyna rekrutację na rok akademicki 2018/19 na kierunki wykazane w katalogu /link do oferty znajduje się na końcu artykułu/. Cena niektórych kierunków została obniżona, a oferta studiów poszerzona.

Informujemy również, że w związku z reformą szkolnictwa wyższego i doskonalenia nauczycieli rok akademicki 2018/19 jest ostatnim, w którym można studia ukończyć w 10 miesięcy. Od nowego 2019/20 będzie to minimum 16 miesięcy /wzrośnie również koszt samych studiów-przedłużonych o 1 semestr/. Z dotychczasowym działaniem Instytutu można się zapoznać poprzez stronę oficjalną oraz fanpage na fb https://pl-pl.facebook.com/podyplomowe.info/ , a także śledzenie wydarzeń z nim związanych na stronach dolnośląskich filii

http://www.podnzlotoryja.pl/

https://pl-pl.facebook.com/Filia-Instytutu-Studi%C3%B3w-Podyplomowych-w-Obornikach-250852851618907/

http://www.podnkluczbork.pl/index.php/11-oferta/122-oferta-studiow-podyplomowych-2017-2018

Studia najczęściej realizowane są w porozumieniu z Powiatowymi Ośrodkami Doradztwa Nauczycieli /powiat świdnicki niestety nie posiada w swojej strukturze podobnej placówki/.

O powodzeniu studiów i dużym zainteresowaniu wśród nauczycieli może świadczyć przykład PODN w Złotoryi, która posiada liczbę ok. 16 tys. mieszkańców, a w ubiegłym roku akademickim studia w złotoryjskiej Filii ISP ukończyło z powodzeniem aż 64 osoby. W koncepcji świdnickiej filii zakładana jest wstępnie realizacja studiów w systemie popołudniowym- piątkowym i sobotnim /wolne niedziele/. Jest możliwość podjęcia studiów na dwóch kierunkach jednocześnie, tryb kształcenia będzie wspierany platformą elektroniczną. Płatność czesnego realizowana będzie w systemie rat miesięcznych. ISP posiada atrakcyjny system zniżek:

10% dla Członków ZNP

20% dla absolwentów poprzednich edycji studiów

50% zniżki na drugi kierunek

Oferta Instytutu Studiów Podyplomowych opiera się na kierunkach studiów Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Administracji w Warszawie. Osoby podejmujące studia na terenie Świdnicy w ramach Instytutu Studiów Podyplomowych otrzymują dyplomy sygnowane /zależnie od kierunku/ przez wspomniane wyżej uczelnie.

Harmonogram i miejsce realizacji studiów podyplomowych na rok akademicki 2018-2019 zostaną opublikowane w październiku 2018 roku.

Wszystkie informacje dotyczące studiów, ich przebiegu oraz opłat otrzymacie Państwo w Biurze naszego Oddziału, codziennie pomiędzy 8.00 a 14.00.

ZAPRASZAMY!

oferta studiów

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

,,DZIEDZICTWO BETHOVENA” inauguracja sezonu symfonicznego w NFM 28 września


Zarząd Oddziału ZNP w Świdnicy
ma zaszczyt zaprosić 28 września b.r.
wszystkie Koleżanki i Kolegów oraz Sympatyków
do udziału
w Inauguracji Sezonu Symfonicznego
w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu
na koncert
DZIEDZICTWO BETHOVENA
Wykonawcy:
Giancarlo Guerrero – dyrygent
Nikolaj Znaider – skrzypce
Wielka Orkiestra Symfoniczna NFM Filharmonii Wrocławskiej
Cena wraz z transportem: 65zł dla członków ZNP 75 zł dla pozostałych osób
Odjazd autokarem 28 września b.r. z przed Dworca PKP w Świdnicy o 17.15
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

List Prezesa ZNP Sławomira Broniarza na rozpoczęcie roku szk. 2018/19

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/2019, który jest kolejnym etapem wdrażania trudnej i krytykowanej reformy. Zmian autorstwa Anny Zalewskiej od września jest wiele. Oto te najistotniejsze dla naszego środowiska:

nowy sposób oceny pracy. Nauczyciele będą obowiązkowo oceniani co trzy lata według nieporównywalnych zasad, ponieważ w każdej szkole powstaje inny regulamin ze wskaźnikami oceniania.
nowe reguły awansu zawodowego. Uzyskanie najwyższego stopnia awansu, a tym samym wyższych zarobków, potrwa o pięć lat dłużej.
likwidacja kolejnego dodatku – na zagospodarowanie.

Zmiany w statusie i awansie zawodowym nauczycieli oceniamy bardzo negatywnie. Nie podniosą one prestiżu zawodu nauczyciela, natomiast coraz częściej stają się powodem podjęcia decyzji o rezygnacji z pracy w szkole lub przedszkolu. Niestety, to już się dzieje!

Reforma Anny Zalewskiej to nie tylko nowe obowiązki, gorsze warunki pracy, większe wymagania, niskie zarobki, ale także i codzienne mierzenie się z niezadowoleniem rodziców uczniów, odczuwających negatywne skutki reformy. Dzisiaj nauczycieli brakuje nie tylko w likwidowanych gimnazjach, ale także w przedszkolach i przepełnionych szkołach podstawowych. Za ten stan rzeczy jest odpowiedzialna Anna Zalewska.

Szanowni Koledzy! Szanowne Koleżanki!

Cieszę się, że w ostatnim czasie tak wielu z Was wykazało się zaangażowaniem, odwagą i odpowiedzialną postawą społeczną, sprzeciwiając się niedobrym zmianom w systemie oświaty. Walczymy o edukację i prestiż naszego zawodu, a to są nadrzędne wartości dla każdego społeczeństwa. Czeka nas pewnie jeszcze długa droga, ale mamy wspólny cel!

Przed wakacjami uruchomiliśmy ogólnopolską kampanię informacyjną i billboardową pod hasłem „Chcemy godnie zarabiać!”. Teraz planujemy kolejne akcje protestacyjne. Jedną z nich jest wrześniowa manifestacja wszystkich branż zrzeszonych w OPZZ.

Szanowni Rodzice!

Wierzę, że po raz kolejny, nauczyciele rozłożą parasol ochronny nad uczniami, którzy zostali niesprawiedliwie potraktowani przez reformę Anny Zalewskiej. Wierzę, że mają wciąż tyle satysfakcji z wykonywanej pracy, że pomimo trudnej sytuacji nie odejdą z zawodu. Wszystko zaczyna się od dobrego nauczyciela!

Drodzy Uczniowie!

Niech nauka w szkole będzie dla Was pozytywnym doświadczeniem. Życzę Wam sukcesów edukacyjnych, a nauczycielom i rodzicom dobrego, spokojnego roku szkolnego i mądrego ministra edukacji!

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

WSPÓLNA MANIFESTACJA OPZZ


Wszystkie branże zrzeszone OPZZ zostały zobowiązane do mobilizacji, przygotowania się do cyklu protestów i wspólnej manifestacji. My też się przygotowujemy: chcemy przypomnieć Annie Zalewskiej, co złego zrobiła w oświacie!

Manifestacja – wszystkich branż zrzeszonych w OPZZ – odbędzie się 22 września w Warszawie m.in. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. W proteście wezmą udział przedstawiciele górnictwa i energetyki, przemysłu, oświaty i nauki, usług publicznych, budownictwa i przemysłu drzewnego, transportu, handlu, usług, kultury i sztuki.
Wszystkie branże zrzeszone OPZZ zostały zobowiązane do mobilizacji, przygotowania się do cyklu protestów i wspólnej manifestacji. My też się przygotowujemy: chcemy przypomnieć Annie Zalewskiej, co złego zrobiła w oświacie!

Manifestacja – wszystkich branż zrzeszonych w OPZZ – odbędzie się 22 września w Warszawie m.in. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. W proteście wezmą udział przedstawiciele górnictwa i energetyki, przemysłu, oświaty i nauki, usług publicznych, budownictwa i przemysłu drzewnego, transportu, handlu, usług, kultury i sztuki.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone