Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału ZNP w Świdnicy:
Prezydium
1. Aleksandra Szukała-Woźniak – Prezes
2. Joanna Szałek – Wiceprezes
3. Alina Jasionowicz – Wiceprezes
4. Marianna Irla
5. Krystyna Kowara – Sekretarz
6. Aleksander Komorowski
7. Edyta Wilk
8. Sylwia Baran
9. Grzegorz Mikołajczyk

Pozostali Członkowie Zarządu:
10. Anna Jarzębicka
11. Urszula Gruszczyńska
12. Ewa Oses
13. Anna Koch
14. Irena Markowiak-Kozicka
15. Jolanta Desput
16. Irena Jabłońska
17. Jadwiga Wróblewska
18. Marta Scheer
19. Kamilla Banaszczyk
20. Tomasz Dyduch

Kadencja 2014-2019
Prezydium Zarządu:

Prezes Oddziału  - Aleksandra Szukała-Woźniak

Wiceprezes Zarządu Oddziału – Grażyna Ziobrowska

Wiceprezes Zarządu Oddziału – Alina Jasionowicz

Sekretarz Zarządu Oddziału – Krystyna Kowara

1. Kol. Jolanta Desput
2. Kol. Ewa Dominicka
3. Kol. Józef Grabek
4. Kol. Alina Jasionowicz
5. Kol. Krystyna Kowara –Moskwa
6. Kol. Małgorzata Perz
7. Kol. Alina Ryll
8. Kol. Grażyna Ziobrowska
Pozostali członkowie Zarządu Oddziału:
1. Kol. Kamilla Banaszczyk
2. Kol. Kinga Drej
3. Kol. Irena Jabłońska
4. Kol. Anna Koch
5. Kol. Irena Markowiak- Kozicka
6. Kol. Grzegorz Mikołajczyk
7. Kol. Jadwiga Wróblewska

Możliwość komentowania jest wyłączona.