Archiwum kategorii: Bez kategorii

A więc Strajk!

Drogie Koleżeństwo, ogłaszam w imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Świdnicy w placówkach , które zadecydowały o sprzeciwie pracowniczym STRAJK BEZTERMINOWY OD 8 kwietnia 2019 roku. Przyjdziemy do szkoły, ale nie będziemy prowadzili zajęć lekcyjnych ani opiekuńczych. W strajku wezmą udział … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

5.04.2019 Komunikat ZNP i FZZ

Podczas dzisiejszych rozmów strona rządowa przedstawiała konfrontacyjną ofertę polegającą na radykalnym zwiększeniu pensum (od 25% do 33%) połączoną ze wzrostem średniego (czyli wirtualnego) wynagrodzenia do roku 2023 r. Strona związkowa nie otrzymała – mimo wielokrotnych próśb – tej oferty w … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Pracownicy nie mają obowiązku przebywać w szkole w czasie strajku przez 8 godzin

Informujemy, że nie ma żadnych podstaw do zobowiązywania wszystkich pracowników do przebywania przez 8 godzin w szkole, w której odbywa się strajk. Strajkujący przebywają w szkole w godzinach swojej pracy określonych odpowiednio w planie zajęć, harmonogramie, regulaminie pracy lub umowie … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Rozmowy będą kontynuowane we wtorek o g. 8.00

Propozycje rządowe, które padły podczas dzisiejszych rozmów, nie są nowe i nie odnoszą się do postulowanego przez ZNP i FZZ wzrostu wynagrodzeń zasadniczych. Propozycje dotyczące korekty zasad awansu i zmiany systemu oceny pracy też nie są nowe, pojawiły się już … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Komunikat ZNP w sprawie list pracowników, którzy zamierzają strajkować

Prawo do strajku jest fundamentalnym prawem pracowników i organizacji związkowych, należy do podstawowych praw człowieka oraz wolności związkowych (wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2007 r., I PK 209/06, teza pierwsza, OSNP 2008, Nr 5–6, poz. 65). Pracownicy nie mogą … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Nowy Zarząd Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Świdnicy KADENCJA 2019-2024

Szanowne Koleżanki i Koledzy! 15 marca w Auli III LO w Świdnicy odbyły się Wybory nowego Zarządu Oddziałowej Sekcji EiR ZNP w Świdnicy. Z ramienia Okręgowej Sekcji EiR Dolnośląskiego ZNP pieczę nad przebiegiem tego wydarzenia sprawowała Kol. jej Przewodnicząca Kol.Irena … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Wycieczka Berlin-Poczdam

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W REFERENDUM?

Do uczestnictwa w referendum uprawnieni są wszyscy pracownicy szkoły (placówki), niezależnie od tego w jakim wymiarze czasu pracy są zatrudnieni. Osoby zatrudnione w więcej niż jednej szkole (placówce), w której organizowane jest referendum – mają prawo uczestnictwa w nim we … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

NASZE PRAWO DO STRAJKU

Prawo do strajku jest jedną z podstawowych wolności zagwarantowanych w prawie międzynarodowym, jak i krajowym. Zgodnie z prawem: Strajkujący pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności cywilnej z powodu udziału w strajku. Udział nauczycieli w legalnym strajku nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

REFERENDUM STRAJKOWE

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 4 marca br. w najbliższych dniach zarządy oddziałów ZNP będą podejmowały uchwały w sprawie zorganizowania referendów strajkowych. Referenda strajkowe będą przeprowadzone do 25 marca br. Uprawnieni do udziału w referendum … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone