Nowa Placówka kształcąca Nauczycieli w Świdnicy

Szanowne Koleżanki i Koledzy, na świdnickiej mapie placówek i ośrodków kształcących kadry pedagogiczne pojawił się skupiający w swojej ofercie propozycje kierunków kształcenia dwóch uczelni (linki prowadzące do stron szkół poniżej wpisu) Instytut Studiów Podyplomowych.
Dla członków ZNP stosowany będzie preferencyjny system zniżek w opłacie za studia.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów mogą zapoznać się z ofertą i działalnością ośrodka i jego filii poprzez skopiowanie i otwarcie w odrębnym oknie poniższych adresów
http://podyplomowe.info/

https://www.facebook.com/podyplomowe.info/

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane studiami podyplomowymi na pierwsze spotkanie rekrutacyjne w dniu 4 lipca 2018 godz. 12.00 w siedzibie ZNP w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 35-37
Udzielimy Państwu wszelkich informacji w zakresie wybranego kierunku kształcenia czy samego trybu studiów. Studia będą realizowane stacjonarnie w Świdnicy i metodą e-konsultacji.

Jeszcze w tym samym miesiącu będzie możliwe po spełnieniu warunków formalnych zostanie studentem I semestru i uzyskanie zaświadczenie o realizacji studiów. Otwarcie kierunku będzie możliwe już przy 7 kandydatach, a realizacja 3 semestrów zostanie przeprowadzona w ciągu 10-11 miesięcy.

Dokumenty rekrutacyjne na studia podyplomowe:
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich

- kserokopia dowodu osobistego,

- 2 koperty+2 znaczki,

- 2 zdjęcia,

- 100 zł opłaty rekrutacyjnej.

- podanie na studia podyplomowe ( do pobrania w plikach w prawym pasku)

- 100 zł opłata rekrutacyjna

studia podyplomowe- kierunki:
pedagogiczne:

- PEDAGOGIKA SPECJALNA – REWALIDACJA ( 1000zł za semestr)
- AUTYZM (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)- 1100 zł za semestr ( 3 semestry)
- LOGOPEDIA- 1200 zł za semestr ( 4 semestry)
- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA- 1100 zł za semestr ( 3 semestry)
- PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- SOCJOTERAPIA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA- 1100 zł za semestr ( 3 semestry)
- ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
- TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- DORADZTWO ZAWODOWE- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- PEDAGOGIKA LECZNICZA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCH.- PEDAGOGICZNĄ- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- BIBLIOTEKOZNAWSTWO- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
nowości (studia podyplomowe):
- WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO ( DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I KLAS I- III) – 1200 zł za semestr ( 3 semestry)
- PEDAGOGIKA SPECJALNA- REWALIDACJA- 1200 zł za sem (4 semestry)
- GIMNASTYKA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- INFORMATYKA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- TECHNIKA W SZKOLE- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- MATEMATYKA W SZKOLE- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- JĘZYKA POLSKI- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- GEOGRAFIA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- HISTORIA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- PLASTYKA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- WIEDZA O SPOLECZEŃSTWIE- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- PRZYRODA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- BIOLOGIA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

Oferta Instytutu Studiów Podyplomowych to baza kierunków reprezentowanych przez poniższe uczelnie

Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie
Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Administracji w Warszawie
ISP

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.