Rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczycieli

29 maja br. Minister Edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego . Obecnie czeka ono na publikację. Opublikowane rozporządzenie pozwoli dyrektorom szkół na rozpoczęcie prac nad projektem szkolnego regulaminu wskaźnikowego tej oceny. Wraz z przepisami ustawowymi i rozporządzeniem regulamin powinien obowiązywać od 1 września.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, zarówno na etapie prac parlamentarnych, jak i toczącej się dyskusji w Zespole do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, krytycznie odnosił się do nowej koncepcji oceny pracy nauczycieli. W opiniach i stanowiskach kierowanych do minister edukacji, Związek Nauczycielstwa Polskiego wielokrotnie podkreślał, że nowa formuła oceny, określona w znowelizowanej Karcie Nauczyciela, nie wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły. Zaproponowany regulamin wskaźników oceny to kolejne biurokratyczne obciążenie, które stanie się narzędziem antagonizowania środowiska oświatowego.

Przypominamy, że rozporządzenie ministra edukacji formułuje wymagania wobec nauczycieli i dyrektorów szkół w formie szczegółowych kryteriów, które zostaną rozpisane w szkolnych regulaminach na wskaźniki określające poziom ich spełniania.

Polecamy zapoznanie się z podpisanym rozporządzeniem, zwłaszcza że ostateczny kształt zawartych w nim kryteriów, a także niektórych rozwiązań proceduralnych, różni się od przedstawionego w projekcie.

Warto przedyskutować przyjęte rozwiązania w gronie nauczycieli w ogniskach związkowych.

Przypominamy, że szkolne regulaminy wskaźnikowe zostaną ustalone przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych. Opinie te musi uzyskać dyrektor zanim – swoim zarządzeniem – wprowadzi regulamin.

Ogniwa związkowe przygotowują się do procesu opiniowania projektów regulaminów, które w najbliższych tygodniach będą przekazywane przez dyrektorów szkół i placówek.
29.05-projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-oceny-pracy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.