AKCJA ZBIERANIA PODPISÓW w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Prezesi Ognisk ZNP,

W ogniwach ZNP zaczęliśmy akcję zbierania podpisów przeciwko zmianom w Karcie Nauczyciela. Nasza akcja ma na celu:

po pierwsze zapoznanie nauczycieli z zakresem zmian – zwłaszcza w sytuacji wielokrotnych wypowiedzi minister edukacji, która twierdzi, że zmiany w Karcie są oczekiwane przez nauczycieli i zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi,

po drugie mobilizacja środowiska – na podstawie liczby zebranych podpisów na grudniowym posiedzeniu Zarządu Głównego ZNP zostaną podjęte dalsze decyzje.

Informuję jednocześnie, że składanie podpisów jest dobrowolne. Liczba zebranych podpisów będzie wyrazem braku akceptacji dla niekorzystnych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli.

W listopadzie wznawia prace Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty powołany przez Ministra Edukacji Narodowej, który zajmie się kolejną, tym razem „głęboką” nowelizacją Karty Nauczyciela.

Podpisy można składać we wszystkich placówkach publicznych w których funkcjonują Ogniska ZNP. Wzory kart dostępne są również do pobrania w biurze Oddziału.
Karty z podpisami prosimy przekazywać do Zarządu Oddziału w terminie do 26 listopada br.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.