SŁAWOMIR BRONIARZ PONOWNIE NASZYM PREZESEM:) APEL DELEGATÓW


Sławomir Broniarz – dotychczasowy prezes Związku – został 21 października ponownie wybrany na szefa ZNP podczas 41. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP

W głosowaniu wzięło udział 267 delegatów, 238 poparło kandydaturę.

Głosowanie było tajne. Kandydatury na funkcję prezesa ZNP były zgłaszane bezpośrednio z sali obrad przez delegatów. Sławomir Broniarz był jedynym kandydatem.

Sławomir Broniarz (ur. 1958) jest prezesem ZNP od 1998. Ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował jako nauczyciel, wicedyrektor szkoły, a następnie w latach 1988–1995 był dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Skierniewicach. Ukończył także studia podyplomowe z historii oraz marketing i zarządzanie. Aktywnie bierze udział w pracach międzynarodowego ruchu związkowego, jest członkiem Zarządu Światowego Międzynarodówki Edukacyjnej, reprezentuje kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Zainicjował wiele akcji związkowych i społecznych w tym m.in. „Pakt dla Edukacji”, kampanię w obronie publicznej edukacji, akcję na rzecz przyznania nauczycielom świadczeń kompensacyjnych. Uczestnik strajków pracowników oświaty w 1992 i 1993 roku oraz lider strajków w roku 1999, 2007 i 2008 oraz licznych akcji protestacyjnych i demonstracji organizowanych przez ZNP. W 2001 r. prezentował w Sejmie projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej płac nauczycieli (nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela, pod którą ZNP zebrał ok. 600 tys. podpisów). W 2008 i 2010 r. prezentował w Sejmie projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej upowszechnienia wychowania przedszkolnego. Zaangażowany w liczne działania na rzecz poprawy sytuacji pracowników oświaty, zwiększenia nakładów na edukację, podnoszenia jakości kształcenia. Propaguje publiczną oświatę i szkoły prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. W debacie publicznej broni nauczycieli przed zarzutami, że edukacja w Polsce traci na jakości przez rzekome „przywileje” tej grupy zawodowej.

W sobotę, 22 listopada zakończył się 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP w Warszawie.

Delegaci przyjęli uchwały, stanowiska, program działania na kolejną kadencję oraz zmiany w Statucie ZNP, a także Apel do parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych w sprawie jakości nadzoru prawnego w oświacie

Apel

Delegaci Związku Nauczycielstwa Polskiego zgromadzeni na XLI Krajowym Zjeździe apelują do parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych o włączenie się do debaty publicznej na rzecz jakości nadzoru prawnego w polskiej oświacie oraz wprowadzenie rozwiązań systemowych zabezpieczających prawidłowe wykonywanie przez samorządy terytorialne ich ustawowych obowiązków.

Wobec eskalacji naruszeń prawa oświatowego, szczególnie dotyczących procedur związanych z likwidowaniem szkół publicznych i przekazywaniem ich do prowadzenia innym podmiotom oraz bezprawnej ingerencji w organizację pracy szkoły organów jednostek samorządu terytorialnego, niezbędne staje się podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia zasad wykonywania skutecznego nadzoru prawnego nad działalnością samorządu terytorialnego, a jednocześnie zwiększenia kontroli nad jakością merytoryczną i jednolitością orzecznictwa organów sprawujących ten nadzór.

Apelujemy do wszystkich posłów i senatorów o wprowadzenie takich zmian ustawowych, które umożliwią określonym organom państwa właściwe wykonywanie nadzoru.

Ten wpis został opublikowany w kategorii ZARZĄD ODDZIAŁU. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.