ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ W ODDZIALE ZNP, OBCHODY 75-LECIA TON

W tydzień po oficjalnych obchodach powiatowych i miejskich 21 października w siedzibie Oddziału ZNP w Świdnicy odbyła się uroczystość z udziałem Starosty Powiatu Świdnickiego Pana Zygmunta Worsy, Wicestarosty Pani Alicji Synowskiej, Prezydenta Miasta Pana Wojciecha Murdzka, Dyrektora Departamentu Edukacji Pana Tadeusza Niedzielskiego, obecna była również Pani Dorota Fortuna-Rataj Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Mistrzostwa Sportowego, przybyli również wszyscy poprzedni Prezesi Oddziału ZNP w Świdnicy w osobach Kol. Heleny Kopackiej, Kol. Teresy Gawrońskiej-Królak, Kol. Jana Górskiego i Kol. Jana Musieja. Z zaproszenia naszego Oddziału skorzystała również Pani Jolanta Kornel Przewodnicząca NSZZ ,,Solidarność”. Z ramienia władz związkowych uroczystość zaszczycił swoją obecnością Kol. Jerzy Kowalski Członek Zarządu Głównego ZNP. Szczególnymi w tym dniu Gośćmi byli Nauczyciele TON-u: Pan Andrzej Stelmach / reprezentujący również nieobecną z przyczyn zdrowotnych żonę Stefanię/, Pani Irena Kozłowska, wśród obecnych Uczniów TON-u byli: Kol.Helena Kopacka i Kol.Zofia Jasionowicz. Na sali obecni byli również Prezesi Ognisk. Prezes Oddziału serdecznie przywitała zebranych- przypominając jednocześnie o Jubileuszu Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Ponownie z programem artystycznym wystąpiła grupa młodzieży z ZSB-E pod kierunkiem Kol. Leokadii Kasprzyckiej. Kolejnym punktem spotkania było uroczyste wręczenie odznak z okazji 50 -lecia przynależności do ZNP, wśród odznaczonych znalazły się: Kol.Anna Majewska, Kol. Janina Szczerbak, Kol. Krystyna Stefanik, Kol. Aleksandra Szczurek, Kol. Daniela Lewandowska. Za aktywną działalność na polu związkowym Złote Odznaki otrzymały: Kol. Jadwiga Wróblewska, Kol. Krystyna Mikołajczyk i Kol.Ewa Dominicka. Istotnym punktem uroczystości było wygłoszenie okolicznościowych przemówień przez Prezydenta Miasta Pana Wojciecha Murdzka i Starostę Świdnickiego Pana Zygmunta Worsę, którzy przekazali na ręce Kol.Prezes wiązanki kwiatów z życzeniami dla całej związkowej społeczności. W przemówieniu na zakończenie spotkania Prezes Oddziału zwróciła uwagę na najpilniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem oświaty lokalnej oraz pilną potrzebę utrzymywania partnerskiej współpracy z organami prowadzącymi dla placówek oświatowych w mieście Świdnica i powiecie świdnickim. Później przyszedł czas na poczęstunek i rozmowy kuluarowe oraz wspomnienia, w przyjaznej atmosferze wracano pamięcią nie tylko do historii oświaty na naszym regionie, ale omawiano również kształtowanie polityki edukacyjnej w kontekście wyborów samorządowych i przemian społeczno-gospodarczych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii, ZARZĄD ODDZIAŁU. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.