KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2014 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

>> Zimowa przerwa świąteczna: 22 – 31 grudnia 2014 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

>> Ferie zimowe:

19 stycznia – 1 lutego 2015 r.: woj.: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
26 stycznia – 8 lutego 2015 r.: woj.: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
2 – 15 lutego 2015 r.: woj.: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
16 lutego – 1 marca 2015 r.: woj.: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

>> Wiosenna przerwa świąteczna: 2 – 7 kwietnia 2015 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

>> Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8): 9 stycznia 2015 r. lub 24 kwietnia 2015 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

>> Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych : 9 stycznia 2015 r. lub 26 czerwca 2015 r.

(podstawa prawna: – § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.; – § 109 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

>> Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2015 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

>> Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2015 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Źródło: strona internetowa MEN

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii, ZARZĄD ODDZIAŁU. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.