Zmiany w Karcie Nauczyciela

26 czerwca 2019 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę zmieniającą Kartę Nauczyciela. Teraz zostanie ona przekazana do podpisu Prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw. Sprawdź, co się zmieni w Karcie Nauczyciela jeszcze w 2019 roku.
Uchwalone zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r.:

w zakresie awansu zawodowego

Skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy;
Powrót do „starego” składu komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego;
Ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu;
Skrócenie okresu przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego;
Rezygnacja z nowej ścieżki dyrektorskiej awansu zawodowego.

w zakresie Oceny pracy
Rezygnacja z:
kryteriów oceny pracy ustalonych w rozporządzeniu,
okresowej oceny pracy,
dokonywania oceny pracy po zakończeniu stażu (powrót do oceny dorobku zawodowego),
wyłączenia okresu ferii z czasu na dokonanie oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu,
4-stopniowej skali oceny pracy (rezygnacja z oceny bardzo dobrej).

w zakresie Wynagrodzenia nauczycieli

Wprowadzenie minimalnej wysokości dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy w wysokości 300 zł;
Wprowadzenie jednorazowego świadczenia dla nauczycieli stażystów odbywających staż w wysokości 1.000 zł.
Odstąpienie od wprowadzenia dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych;

w zakresie Zatrudniania nauczycieli

Umowa dla nauczyciela stażysty na 1 rok szkolny;
Limit czasu trwania umów o pracę na czas określony – 36 miesięcy.

w zakresie Czasu pracy nauczycieli

Organ prowadzący ustali pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wysokości nie wyższej niż 20 godzin;

w zakresie Kar dla nauczycieli

Wykluczenie możliwości ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka;
Wprowadzenie obowiązku zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka;
Z powodu ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne nie będzie mogło zostać umorzone ani także komisja dyscyplinarna nie będzie mogła odmówić wszczęcia postępowania z tej przyczyny;
Wydłużenie okresu ścigania czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.