NOWY ZARZĄD ODDZIAŁU ZNP W ŚWIDNICY W KADENCJI 2019-2024

31 maja b.r. w Auli III LO odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza. W pierwszej części zebrania przedstawiono sprawozdania odchodzącego Zarządu oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, która zawnioskowała o udzielenie mu absolutorium, co też jednogłośnie przegłosowano. W trakcie Konferencji z ramienia Okręgu Dolnośląskiego swojego wsparcia udzieliła jego Prezes Kol. Mirosława Chodubska. Po złożeniu podziękowań dotychczasowym członkom Zarządu i uczczeniem minutą ciszy wszystkich zmarłych Członków ZNP w Oddziale Świdnickim rozpoczęto część wyborczą. W pierwszej kolejności wybrano Prezesa Oddziału i została nim kolejny raz Kol. Aleksandra Szukała-Woźniak, zyskując jednogłośne poparcie w głosowaniu. Podobnie jak w kadencji poprzedniej Koleżanka Prezes zadeklarowała, iż nie będzie pobierać z tego tytułu diety funkcyjnej. W następnym punkcie zebrania wybrano skład nowego Zarządu Oddziału ZNP w Świdnicy. Po krótkiej przerwie przeznaczonej na liczenie głosów przez komisję skrutacyjną w kolejnych głosowaniach wyłoniono Członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Okręgową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą, która będzie miała miejsce we Wrocławiu 14 września 2019r. we Wrocławiu.
Po części wyborczej rozpoczęła się dyskusja programowa odnosząca się do działań w przyszłej kadencji 2019-2024, w której zaproponowano nowe priorytety i obszary działania dla świdnickiej struktury ZNP. Zebranie zakończyło się podsumowaniem zebrania i podjęciem stosownych uchwał wyborczych i programowych.
Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy do tej pory pełnili swoją funkcję w dotychczasowym składzie Zarządu Oddziału ZNP w kadencji 2014-2019 składamy serdeczne podziękowania za pełną poświęcenia pracę na rzecz społeczności związkowej i oświatowej naszego miasta, powiatu i kraju.
Członkom Nowego Zarządu Oddziału ZNP i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2019- 2024 składamy życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z realizowanych działań, z pożytkiem dla każdego pracownika świdnickich placówek oświatowych.

Zarząd Oddziału ZNP w Świdnicy:
Prezydium
1. Aleksandra Szukała-Woźniak – Prezes
2. Joanna Szałek – Wiceprezes
3. Alina Jasionowicz – Wiceprezes
4. Marianna Irla
5. Krystyna Kowara – Sekretarz
6. Aleksander Komorowski
7. Edyta Wilk
8. Sylwia Baran
9. Grzegorz Mikołajczyk

Pozostali Członkowie Zarządu:
10. Anna Jarzębicka
11. Urszula Gruszczyńska
12. Ewa Oses
13. Anna Koch
14. Irena Markowiak-Kozicka
15. Jolanta Desput
16. Irena Jabłońska
17. Jadwiga Wróblewska
18. Marta Scheer
19. Kamilla Banaszczyk
20. Tomasz Dyduch

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.