I Spacer Miejski po Plantach Świdnickich ,,Szukamy śladów dawnej twierdzy”.

17 kwietnia członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP i członkinie LIGI Kobiet Polskich wzięli udział w spacerze z kijkami. Zbiórka odbyła się tuż koło Dworca PKP Świdnica Miasto, niedaleko najciekawszego oraz najstarszego okazu oliwnika srebrzystego.
Ten niezwykle rzadki okaz drzewa ma piękne liście i silnie pachnące białe kwiatki.

Dworzec zbudowano w latach 1903-1905, na miejscu wcześniejszego z 1861 roku. Został wzniesiony w stylu rosyjskiego pałacyku. Koszt budowy wynosił 600 000 marek. Linię kolejową do Świdnicy doprowadzono znacznie wcześniej bo już w 1840. Pierwsza stacja była w okolicy Fortu Jawornickiego, zwanego też Strzegomskim, 600 metrów od miasta(ul. Kanonierska, Łukasińskiego). Władze pruskie postąpiły tak, bo miasto było twierdzą.
Wojciech Koryciński w swojej książce „Tajemnice ulicy Pańskiej” podaje, że na przeciw szachulcowego budynku dworca znajdował się trzypiętrowy hotel „Thamm” z frontonem, oświetlonym lampami gazowymi. Później hotel nazywał się Hindenburghoff”. W czasie drugiej wojny światowej został zniszczony podczas nalotów, w maju 1945 roku.
Obecnie dworzec ma nową elewację, odmalowaną poczekalnię, nowe zadaszenia peronów oraz podziemne przejście do Centrum Przesiadkowego PKS. Remont dworca rozpoczął się w 2010 roku a został zakończony w 2013 roku. W poczekalni u góry znajdują się herby: Świdnicy używany od 1999 roku ( dwie korony, gryf i dzik), herb Powiatu Świdnicy (orzeł czerwono- czarny, z białą przepaską na piersi, na srebrnym polu, od 2001 roku), herb Województwa Wrocławskiego (czarny orzeł na żółtym tle).
Z pod dworca przeszliśmy do najstarszego parku w naszym mieście – Parku Młodzieżowego.
Rozciąga się on na powierzchni ponad 7,6 ha, między ulicą Kolejową, Wałbrzyską, Armii Krajowej a Tenisową.
Zaraz po wejściu do parku ,obok alejki stał kamień z napisem upamiętniającym udział żołnierzy w I wojnie światowej w latach 1914 – 1918. Po oczytaniu napisu zrobiliśmy parę zdjęć.
Teren za dworcem PKS był cmentarzem garnizonowym, o czym świadczy obelisk, który stoi na środku jednej z alejek. Tutaj pochowano byłych żołnierzy garnizonu świdnickiego, jeńców wojennych: Duńczyków, Anglików, Rosjan, Serbów, Chorwatów, z wojny w 1864 roku, z wojny prusko – austriackiej z 1866 roku, z walk z 1888 roku, z czasów I i II wojny światowej oraz epidemii z 1886 roku.
Tutaj został pochowany brat słynnego „czerwonego barona” – Lotar von Richtoffen (1922r.) oraz jego ojciec Albrecht (1920r.). Ich prochy zostały przewiezione do rodzinnego grobowca do Wiesbaden, przez najmłodszego brata – Bolka w 1976 roku.
Manfred von Richhtoffen zginął 21 kwietnia 1918 roku nad rzeką Sommy,a pochowany został w Bertangles a potem prochy przeniesiono do Fricourt, następnie do Berlina(1925r.), a w 1976roku do Wiesbaden.
Cmentarz garnizonowy był na przedpolu Fortu Ogrodowego pomiędzy ul. Armii Krajowej a Kolejową. Został zlikwidowany w 1991 roku. Na jego miejscu powstał park.
W Parku Młodzieżowym rośnie 120 gatunków drzew i krzewów. O nowe nasadzenia dbał ogrodnik Stenzel. 12 okazów ma status Pomnika Przyrody, a są to m.in.:platan klonolistny, cis wielopienny pospolity, żywotnik olbrzymi,sosna czarna,miłorząb i dęby szypułkowate.
Na terenie dawnej Fleszy Ceglanej Riebel (radny miejski, inspektor zakładania parków na miejscu dawnej twierdzy) zainicjował budowę Altanki w 1875 roku. Była to budowla z latarnią, umiejscowiona na kamiennym cokole. Zamknięto ją w 2005 roku ze względu na zły stan techniczny.
Altanka była symbolem parku, miejscem gdzie spotykali się zakochani, robiono tutaj liczne zdjęcia.
Altankę nazywano też wieżyczką.
W pobliżu Altanki w 1892 roku, z okazji Wielkiej Wystawy Przemysłu i Rzemiosła wybudowano liczne obiekty i budynki. 600 firm wystawiało swoje towary. Sensacją wystawy była jeżdżąca po jej terenie elektryczna kolejka.
Przy Altance i przy wyjściu z parku na ul. Ofiar Oświęcimskich zlokalizowane są kamienie graniczne Twierdzy Świdnickiej z inicjałami FR. Napis ten oznaczał Fridericus Rex(Fryderyk II Wielki Krół) albo Festung Rayon(Obszar Twierdzy).
W drugim Parku – Władysława Sikorskiego, który zajmuje obszar 8,3 ha,a położony między ul. Letnią, Wałową, Sikorskiego i Komunardów znajdowały się: pomnik poświęcony poległym żołnierzom niemieckich w I wojnie światowej (Ul. Wałowa i W. Sikorskiego), pomnik wzniesiony w 1928 roku przez Niemiecki Związek Lotniczy w 10 rocznicę śmierci Manfreda von Richtoffena.
Park Sikorskiego dzięki staraniom władz miasta i projektom obywatelskim jest coraz piękniejszy. Porządkuje się drzewostan, wycięto wiele starych drzew, nasadzono mnóstwo młodych, wykonano ładny i estetyczny plac zabaw z fontanną i ławeczkami przy ulicy Wałowej.
Na terenie dawnej Fleszy Jawornickiej zbudowano Amfiteatr w 1978 roku. Jest on w wielu miejscach mało estetyczny.
Odwiedziliśmy na ulicy Lwa Tołstoja 2 Hotel i Restaurację „Red Baron”, którą wybudowano w 2015 roku. W holu jest piękna tablica poświęcona słynnemu lotnikowi Manfredowi von Richtoffenowi i jest model jego samolotu myśliwskiego Albatros D III.
Dotarliśmy do byłego domu rodzinnego Richtoffenów, który znajdował się przy ulicy Sikorskiego 19. Obecnie jest to budynek mocno zniszczony. Za budynkiem jest głaz narzutowy z napisem „Baron Manfred von Richtoffen 21.04.1918r”, oraz druga tablica z informacją, że był to dom rodzinny słynnego pilota.
W tym domu Kunegunda von Richtoffen w 1933 roku, na I piętrze w 5 pomieszczeniach utworzyła Muzeum. Były tam pamiątki po słynnych pilotach -Manfredzie i Lotarze. Zgromadzono: medale, odznaczenia, resztki maszyn zestrzelonych,artykuły prasowe , model samolotu myśliwskiego Albatros D III, portrety braci, broń myśliwską.
Po wkroczeniu do Świdnicy 8 maja 1945 roku Rosjan zgromadzone eksponaty zginęły.
W drodze powrotnej podziwialiśmy piękne, secesyjne kamienice przy ulicy Komunardów(nr 9-11) oraz jeden z najstarszych zajazdów i karczmę „Pod Trzema Toporami”( Komunardów 12.) z XVIII wieku.
Przy ulicy Basztowej znajdowała się Brama Strzegomska. Do naszych czasów zachowała się Baszta, Kościół św. Barbary, fundamenty dawnego zamku i resztki murów obronnych.

Każdy z uczestników otrzymał w kopercie z pieczątką ZNP”: metryczkę odkrywcy śladów Dawnej Twierdzy w Świdnicy, mapkę Świdnicy, Informację o Wieży Ratuszowej i o ważniejszych zabytkach w mieście.

Zajęcia przygotowała i prowadziła kol. Marianna Irla.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.