List ZNP do Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej

Pani

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

W nawiązaniu do maila z 20 lutego 2018 r. dotyczącego spotkania ze związkami zawodowymi w kwestii omówienia m.in. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec przyjętej przez Panią Minister formuły tego spotkania.

W stanowisku przekazanym Pani Minister przez ZNP i Forum Związków Zawodowych 18 stycznia 2018 r. opowiedzieliśmy się za zmianą formuły spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, domagając się rozmów dwustronnych z udziałem wyłącznie strony rządowej i związków zawodowych. Proponowany sposób prowadzenia dialogu przedstawiliśmy również podczas ostatniego spotkania ww. Zespołu. Dlatego nie akceptujemy propozycji oddzielnego spotkania z każdym ze związków zawodowych. Taki sposób porozumiewania się z partnerami społecznymi przeczy zasadom dialogu, prowadzonego zwłaszcza w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Budzi również zaskoczenie planowany temat spotkania dotyczący projektu rozporządzenia płacowego. Termin konsultacji tego aktu prawnego upływa 10 marca br. Niezrozumiała jest więc propozycja rozmowy o nim w trakcie prowadzonych aktualnie konsultacji ze środowiskiem oświatowym.

Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje zwołania wspólnego spotkania ze związkami zawodowymi w celu uzgodnienia regulacji zawartych w projekcie rozporządzenia płacowego, po upływie ustawowego terminu konsultacji z partnerami społecznymi, tj. po 10 marca.

W związku z powyższym Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się zmiany formuły spotkania planowanego w dniu 27 lutego br. Powinno być to wspólne spotkanie strony rządowej ze wszystkimi związkami zawodowymi. Ponadto oczekujemy przedstawienia zagadnień, które dyskutowane będą podczas spotkania w tym dniu, z wyłączeniem zagadnień dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.