Szykujemy się do XIII Rajdu EiR ZNP- zapraszamy do zapisów

REGULAMIN XIII OGÓNOPOLSKIEGO RAJDU EMERYTÓW I RENCISTÓW ZNP

1. Charakterystyka imprezy: • Impreza ma charakter rekreacyjny i integracyjny, w której mogą uczestniczyć emerytowani pracownicy oświaty – członkowie ZNP, • Celem imprezy jest popularyzowanie w skali kraju środowiska, regionu i miejscowości, w której odbywa się Rajd, • Organizator: Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP, Okręgowa Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP: Kol. Irena Małkiewicz – przewodnicząca Okręgowej S E i R (tel. 691 716 483), Kol.Kol. Anna Chamuczyńska, Jolanta Sałek, Stanisław Wymazała – członkowie Zarządu OSEiR • Miejsce: Szklarska Poręba – DW Królowa Karkonoszy, ul. Słowackiego 11a
2. Program Rajdu: 15 czerwca 2018 r. – pierwszy dzień Rajdu – godz. 12.00 – 14.00 przyjazd uczestników i zameldowanie – do godz. 14.30 – rejestracja i przydział zakwaterowania, – o godz. 15.30 zbiórka uczestników Rajdu na placu przed Królową Karkonoszy, powitanie, uroczyste otwarcie Rajdu i przedstawienie programu na wszystkie dni, – indywidualne zwiedzanie Szklarskiej Poręby, – godz. 19.00 – obiadokolacja ( w miejscu zakwaterowania ).

16 czerwca 2018 r.– drugi dzień Rajdu – godz. 8.00 – 8.30 – śniadanie – godz. 8.45 – 9.30 – wymarsz drużyn na trasy:

TRASA 1. Biała Dolina (czarny szlak), Huta (czerwony szlak),Wodospad Kamieńczyka, Krucze Skały, Kościół św. Maksymiliana Kolbe, Skwer Jana Pawła II, niebieskim szlakiem do mety. [7 km, 300 m podejść] TRASA 2. Przez całą Szklarską szlakiem niebieskim – kolejno: Esplanada, kościół Bożego Ciała, Sowiniec, Złoty Widok, Chybotek, Orla Skała, „Lipa Sądowa”; dalej szlakiem czarnym do stacji PKP Szklarska Dolna – skąd pociągiem do Szklarskiej Górnej. [ 7 km, 200 m podejść ] TRASA 3. Dojazd pociągiem (g.9.37) ze stacji Szklarska Górna do Szk.Por.Dolna, dalej pieszo: szlakiem żółtym, czarnym i później czerwonym. Sztolnie d. kopalni pirytów, Zakręt Śmierci, Podgórze, Hutnicza Górka i Białe Skały. Stąd bez szlaku do mety. [ 6 km, 350 m podejść ] TRASA 4. Dowóz autokarem (ok. 5 km ) do parkingu przy Wodospadzie Szklarki. Przejście przez Enklawę K P N (bilet 5.00 zł), Schronisko „Kochanówka”, Starą Chatę Walońską, Czerwoną Jamę i dalej Doliną Kamiennej przez centrum Szklarskiej Górnej do mety. [ 6 km, 300 m podejść ] TRASA 5. Dowóz autokarem do Zakrętu Śmierci i dalej pieszo: szlakiem żółtym przez Czarną Górę do Schroniska na Wysokim Kamieniu (1058 m). Potem szlakiem czerwonym przez Hutniczą Górkę do Białych Skał i do mety. [ 7 km, 350 m podejść ] TRASA 6. Dowóz autokarem pod dolną stację wyciągu na Szrenicę. Wjazd kolejką po zakupieniu biletów (30 zł/os). Przy przesiadce zakup biletu wstępu do K P N (5.00 zł/os. ). Dalej zielonym szlakiem do Schroniska pod Łabskim Szczytem, żółtym w dół do centrum Szklarskiej Górnej i do mety. [10 km, tylko 100 m podejść, ale trasa górska wymagająca odpowiedniego ekwipunku]
Po powrocie z tras: – o godz. 18.30 – obiadokolacja, – o godz. 20.00 – spotkanie uczestników Rajdu w sali DW przy muzyce i poczęstunku.

17 czerwca 2018 r. – trzeci dzień Rajdu

- godz. 8.30 – 9.00 – śniadanie, – godz. 9.30 – spotkanie wszystkich uczestników Rajdu w sali DW Królowa Karkonoszy – występy artystyczne drużyn (po wcześniejszym zgłoszeniu do organizatorów), – wręczenie dyplomów uczestnictwa, pucharów i upominków, – wspólne śpiewanie. – ok. godz. 11.30 uroczyste zakończenie XIII Rajdu.

3. Uczestnictwo w Rajdzie Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA (wybór trasy jest obowiązkowy!) wraz z potwierdzeniem przelewu na adres: Zarząd Okręgu Dolnośląskiego ZNP, ul. Nauczycielska 2, 50-381 Wrocław w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2018. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trasy wybranej przez uczestnika. Koszt uczestnictwa w Rajdzie wynosi 200 zł (dwieście zł) Wpłaty należy dokonać na konto Zarządu Okręgu Dolnośląskiego ZNP, ul. Nauczycielska 2, 50-381 Wrocław BANK PKO SA 43 1240 6814 1111 0000 4938 4790 UWAGA – zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto uczestnik Rajdu ponosi koszty dojazdu do Szklarskiej Poręby i powrotu do miejsca zamieszkania.
4. Uczestników Rajdu obowiązuje: ▪ Stosowanie się do poleceń, nakazów i zakazów wydawanych przez Komandora Rajdu oraz przewodników poszczególnych drużyn na szlakach rajdowych. ▪ Posiadanie dokumentu tożsamości i Europejskiej Karty Ubezpieczenie Zdrowotnego. ▪ Przestrzeganie ustalonego porządku dot. realizacji programu Rajdu. ▪ Dyscyplina na trasach rajdowych: przestrzeganie zasad ustalonych przez przewodników, poruszanie się tylko po szlaku, poszanowanie przyrody. ▪ Zgłaszanie bezzwłocznie wszelkich niedyspozycji zdrowotnych i wypadków komandorowi Rajdu. Zarząd Okręgu zwraca się z prośbą do Zarządów Oddziałów o częściowe refundowanie kosztów udziału w Rajdzie. Koszty ponoszone przez Okręg Dolnośląski ZNP (przy uwzględnieniu wpłat uczestników i dotacji z ZS ZNP): • zakwaterowanie • 2 śniadania, 2 obiadokolacje (w tym jedna uroczysta) • opłata przewodników • upominki, nagrody i puchary • ubezpieczenie uczestników Rajdu • opłata klimatyczna • dyplomy, znaczki okolicznościowe
U W A G A – ze względu na zakwaterowanie prosi się Oddziały ZNP o wcześniejsze informowanie organizatorów o zmianach osobowych w składzie drużyn (mężczyzna-kobieta). Organizatorzy proszą również o zaakcentowanie przynależności uczestników do danej drużyny: znaczki, logo ZNP, części garderoby z nazwą Oddziału ZNP itp.

Ze związkowym pozdrowieniem

Irena Małkiewicz

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.