INFORMACJE I PORADY PRAWNE

Proponowane minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego od 1 września 2012 r. dla nauczycieli z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym (stanowiących 95 % ogółu nauczycieli) wynoszą dla nauczyciela:
- stażysty: 2 265 zł (83 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej),
- kontraktowego: 2 331 zł (85 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej),
- mianowanego: 2 647 zł (97 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej),
- dyplomowanego: 3 109 zł (114 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej).

Możliwość komentowania jest wyłączona.